Diagnostika těla a bioimpedanční analýza (BIA): Co všechno o svém těle zjistíte?

Sledování složení těla a jeho změn má v běžném životě velký smysl. Nabízí možnost pravidelného monitorování zdravotního stavu a úrovně fyzické kondice i včasné odhalení zdravotních rizik. Mezi moderní metody využívané k diagnostice těla patří bioelektrická impedance. Jak funguje, jaké konkrétní informace zjistíte a kde ji provádí?

 • Co je diagnostika těla, co všechno se z ní dozvíte a jak výsledky tělesné analýzy zužitkovat v běžném životě.
 • Co tvoří celkovou tělesnou hmotnost a jak mohou jednotlivé složky ovlivnit zdraví i zdatnost.
 • Co znamená elektrická bioimpedance, jak přesně funguje a jaká měřicí zařízení tuto moderní metodu používají.

Co je diagnostika těla a k čemu je dobrá

K základnímu hodnocení zdravé hmotnosti se nejčastěji využívá hodnota BMI (Body Mass Index), která určuje, zda má dotyčná osoba vůči své výšce podváhu, normální váhu či nadváhu až obezitu. Orientačně tato hodnota sedí, u některých skupin lidí ji však použít nelze (děti, senioři a sportovci s vysokým podílem svalovém hmoty). Stejně dobře poslouží obyčejné zrcadlo.

Co už tak snadno z BMI, čísla na váze nebo pohledu do zrcadla zjistit nelze, je přesné složení těla, tedy množství tělesných složek, jejichž podíl a poměr ovlivňuje fyzické i psychické zdraví v pozitivním i negativním smyslu. Nejčastěji je jako problém zmiňováno vyšší procento tuku (neaktivní hmoty), který negativně působí na zdraví a může mít za následek řadu zdravotních rizik (obezita, cukrovka, vysoký tlak, srdečně cévní choroby). 

K zjištění přesné tělesné kompozice se využívají speciální měřicí zařízení, nejčastěji jsou to přístroje fungující na principu bioelektrické impedance (např. InBody, Tanita, Bodystat).

Tělesná hmotnost a její složky

Hmotnost těla tvoří čtyři složky, které jsou tělesná voda (vnitrobuněčná a mimobuněčná voda), beztuková (svalová) tkáň, tuková tkáň a minerální látky. Jejich podíl v těle a poměr mezi nimi je důležitější než celková hmotnost, samozřejmě do určité míry. 

Svaly jsou těžší než tuk a jsou pevné na rozdíl od měkkého tuku, který má rosolovitou konzistenci, a navíc zvyšují hodnotu bazálního metabolismu. Hodně toho lze také zjistit z množství tekutin, kdy nadměrné zadržování vody může vést ke zvýšení hmotnosti až o 3 kg. Nedostatek vitaminu D zase často může za nižší hustotu kostí, jelikož je potřebný pro správné vstřebávání vápníku do kostí. Problém představuje větší množství viscerálního tuku v okolí vnitřních orgánů, protože zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Celková hmotnost neříká nic o tom, jak člověk skutečně vypadá

Dvě štíhlé ženy vážící stejně mohou vypadat odlišně, pokud má jedna 18 % tuku v těle a druhá 25 % a více. Naopak žena vážící o několik kilogramů více může vypadat lépe, pokud má vedle nižšího množství tuku zároveň vyšší objem svalové hmoty. 

Optimální podíl tělesných složek u zdravých dospělých jedinců (v %):

Základní složkyMužiŽeny
Voda62,4 %56,50 %
Minerální látky5,80 %5,30 %
Beztuková tkáň (svaly)16,50 %15,20 %
Tuková tkáň15,30 %23 %

Zdroj: RIEGEROVÁ, J.; PŘIDALOVÁ, M.; ULBRICHOVÁ, M. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu: (příručka funkční antropologie), 2006

Proč je dobré znát složení svého těla

V současné populaci se zvyšuje počet lidí, kteří mají rovnováhu tělesných složek narušenou. Většinou za to může nadváha a obezita, méně často podváha. Zlepšení složení těla a obnovení rovnováhy skladby těla se provádí prostřednictvím úpravy životního stylu, což v ideálním případě znamená změnu stravovacích a pohybových návyků. Jedná se o dlouhodobý proces, proto je důležité, aby nastavené změny byly udržitelné, nikoliv extrémně restriktivní. 

Pravidelným monitorováním složení těla lze jednoduše zjistit, zda nastavené změny fungují a jak efektivně. Z výsledků se napříkald dozvíte, zda množství tukové a svalové tkáně ve vašem těle klesá, stagnuje či roste, a na základě toho si upravíte osobní dietní i tréninkový plán.

Hlavní přínosy pravidelné tělesné analýzy:

 • Zjištění momentálního zdravotního stavu klienta a jeho fyzické kondice včetně přesného složení jeho těla.
 • Určení bazálního metabolismu za účelem individuálního nastavení jídelníčku.
 • Objektivní sledování úspěšnosti dietních zásahů a dalších změn.
 • Průběžné sledování pokroků (redukce tukové tkáně, růst svalové hmoty, množství vody, minerálů a další).
 • Včasné odhalení rizik, k nimž může dojít v důsledku dlouhodobě vysokého či nízkého procenta tuku, malého množství minerálních látek, bílkovin či vody.

Co je bioelektrická impedanční analýza

Existuje spousta metod sloužících k určení složení těla od denzitometrie (měření kvality hustoty kostní tkáně) až po složitější metody měření (např. počítačová tomografie, magnetická rezonance a další). 

Mezi jednoduché metody patří bioelektrická impedance (BIA, Bioelectrical Impedance Analysis). Jedná se o moderní, neinvazivní, rychlý, dostupný a relativně levný způsob zjištění přesného změření složení těla v laboratorních i terénních podmínkách. Za účelem zjištění složení těla se využívají již od 60. let 20. století.

Jak bioelektrická impedance funguje

Bioimpedance k výpočtu využívá slabý elektrický proud procházející biologickými strukturami lidského těla. Proud měří bioelektrickou impedanci při jedné či více frekvencích (dle typu měřicího zařízení, jednodušší a levnější přístroje mají jen jednu frekvenci). 

Jednotlivé tkáně totiž působí jako vodiče, polovodiče nebo izolátory, díky čemuž lze od sebe odlišit jednotlivé tělesné složky a vyhodnotit  je. Vysoce vodivá je svalová tkáň, kosterní tkáň je horší vodič a nejvíce odolná je tuková tkáň. Analýza prostřednictvím metody BIA je bezbolestná, bezpečná, jednoduchá a rychlá. 

Hlavní výhody bioimpedanční analýzy:

 • neinvazivní
 • bezbolestná
 • bezpečná
 • pohodlná
 • krátká
 • jednoduchá
 • dostupná

Co vše můžete díky měření na přístroji BIA zjistit

Množství a přesnost obdržených informací se odvíjí od výrobce a typu konkrétního zařízení. Rozdíl mezi tím, zda k diagnostice využijete měřicí přístroj určený pro domácí použití, pokročilejší zařízení u výživového poradce či ve fitness centru nebo vás změří na některém z vrcholových modelů, může být značný.

Přehled hodnot, které jsou současná měřicí zařízení schopna vypočítat: 

 • Celková tělesná hmotnost (v kg)
 • Body Mass Index (BMI)
 • Body Fat Mass Index (BFMI): index množství tělesného tuku
 • Fat-free Mass Index (FFMI): index beztukové tělesné hmoty
 • Hmotnost bezvodé aktivní tělesné hmoty (ATH)
 • WHR index (poměr obvodu pasu a boků)
 • Hodnota bazálního metabolismu (BMR): energetický výdej v klidovém stavu, lze z ní vyčíst i potřebný denní příjem kalorií a potřebu pohybové aktivity
 • Metabolický věk: věk metabolismu může být nižší, stejný nebo vyšší než reálný věk
 • Celková tělesná voda v těle (v procentech i kilogramech)
 • Mimobuněčná (extracelulární) voda (procento a objem)
 • Nitrobuněčná (intracelulární) voda (procento a objem)
 • Aktivní svalová hmota (v procentech i kilogramech): jedná se o hmotnost příčně pruhovaných i hladkých svalů včetně vody v nich obsažené
 • Tělesný tuk (v procentech i kilogramech)
 • Množství útrobního (viscerálního, nitrobřišního) tuku
 • Zdravá úroveň tuku versus viscerální tuk
 • Minerální látky: z množství vápníků a ostatních minerálů lze spočítat hmotnost kostí
 • Tělesné obvody (krk, paže, hrudník, pas, boky, stehna)
 • Segmentální analýza svalové tkáně (zvlášť pro trup, levou a pravou paži, levou a pravou nohu)
 • Hodnocení somatotypu (physique rating)
 • Různé režimy (neaktivní jedinec, sportovec a další)

Výsledky diagnostiky zpravidla obsahují ještě doporučené rozsahy hodnot pro každou kategorii a doporučení ohledně optimální hmotnosti včetně podílu jednotlivých složek, zejména tuku a svalů. Samozřejmostí je vytvoření uživatelských profilů, ukládání výsledků a možnost jejich porovnávání.

Pro koho není metoda BIA vhodná

Ačkoliv je bioelektrická impedance vysoce bezpečnou metodou, přece jen existují malé skupiny lidí, které ji nemohu absolvovat, a životní situace, kdy je doporučeno tělesné měření odložit na vhodnější období. 

Zcela nevhodná je pro osoby, které mají v těle kardiostimulátor či jiný elektronický implantát. Elektrický proud by mohl fungování zařízení a výsledky měření negativně ovlivnit. 

Diagnostiku pomocí BIA se dále nedoporučuje provádět:

 • v období akutního onemcnění či úrazu, není-li vyžadována lékařem
 • chybí-li kontakt alespoň s jednou z elektrod například z důvodu zranění (ruka či noha sádře)
 • během menstruace z důvodu nadměrného zadržování vody v těle
 • v prvním trimestru těhotenství, kdy by mohly analýzu zkreslit fyziologické změny, k nimž v průběhu těhotenství dochází

Nejlepší měřicí zařízení na trhu

Existuje několik výrobců, které na trh dodávají měřicí přístroje fungující na principu BIA. Mezi ty nejznámější a nejvyhledávanější patří značky InBody, Tanita a Bodystat. Jejich produktová nabídka zahrnuje různé typy modelů od jednodušších domácích zařízení až po profesionální vysoce pokročilé modely, které se využívají především ve zdravotnictví a vědě. 

Středně pokročilé modely zpravidla najdete v poradnách a ordinacích výživových a nutričních specialistů a často i v moderních fitness centrech, která svým návštěvníkům chtějí poskytovat komplexní služby.

Jednodušší přístroje mají jen jednu frekvenci a rozsah měřených veličin je tudíž nižší než u přístrojů s více frekvencemi. Nejlepší přístroje kombinují více frekvencí a segmentové měření, kdy tělo neberou jako jeden segment, ale rozlišují pět segmentů (trup, pravá a levá horní končetina, pravá a levá dolní končetina). To je důvod, proč jsou domácí přístroje levnější. Cena u nejvyšších modelů se pohybuje v řádu několik desítek až set tisíc.

InBody

Japonskou společnost InBody vyrábějící zařízení pro podrobnou tělesnou diagnostiku založil v roce 1996 Dr. Kichul Cha, který se rozhodl metodu BIA zdokonalit a vyrobit přesnější přístroje. Firma prodává svá zařízení do více než 80 zemí celého světa včetně České republiky.

Tanita 

Z Japonska pochází i druhý velký výrobce lékařských, ale i komerčních tělesných analyzátorů. Váhy Tanita patří mezi jedny z nejpřesnějších přístrojů využívající bioelektrickou impedanční analýzu. 

Bodystat

Z Evropy, konkrétně Velké Británie, pochází třetí výrobce společnost Bodystat Ltd., která vyvíjí a vyrábí pokročilé měřicí přístroje analyzující složení těla na principu metody BIA. Založena byla v roce 1990 a na český trh se jejich zařízení dodávají od roku 1999.

Kam jít na odbornou diagnostiku těla a jak to probíhá

Velkou výhodou je, že obsluha převážné většiny těchto zařízení nevyžaduje k obsluhování žádné extra vzdělání, znalosti ani zkušenosti. Většinou je nutné vložit osobní údaje (věk, pohlaví, výška, někdy také tělesné míry a úroveň fyzické aktivity), vše ostatní obstará už přístroj. 

Díky nenáročné obsluze tělesné analyzátory nachází uplatnění nejen ve zdravotnických zařízeních a vědeckých laboratořích, ale též v poradnách výživových poradců, nutričních terapeutů a specialistů, dietologů, lékařů, a ve fitness centrech. Někteří výrobci nabízí i cenové přístupnější domácí analyzátory.

Hledáte cenově dostupnou diagnostiku těla ve vašem městě?

Rezervujte si nezávaznou konzultaci s výživovým poradcem, na které získáte:

 • Diagnostiku těla na přístroji typu InBody / Tanita
 • Množství nebezpečného tuku mezi vašimi orgány
 • Kolik % tuku, svalů či kostí obsahuje vaše tělo a jaké by měly být vaše ideální hodnoty
 • Kolik potřebujete denně přijmout kalorií, abyste zhubli bez jojo efektu
 • Na kolik let se cítí vaše tělo
 • Posouzení jídelníčku a tipy, jak ho upravit, aby šla vaše váha dolů
 • Doporučení, co dělat pro lepší zdravotní stav i kondici
 • Motivaci a návrh postupu pro úspěšné a trvalé hubnutí

Co (ne)dělat před, během a po bioimpedanční diagnostice

S průběhem měření by vás mělo vybrané zařízení seznámit ještě předtím, než si domluvíte termín. Aby byly výsledky maximálně přesné, měli byste před každým měřením dodržet několik podmínek.

 • Před měřením vynechte intenzivní tréninky. Mírný pohyb nevadí.
 • Cca 2 až 3 hodiny před měřením nejezte a nepijte.
 • Dlaně a chodidla mějte čisté a suché. Nemažte se žádnými krémy.
 • Krátce před diagnostikou jděte na toaletu a vyprázdněte se.
 • Sundejte veškeré kovové předměty (náušnice, hodinky, náramky atd.).

Analýza probíhá ve spodním prádle nebo v oblečení, kdy svléknete jenom ponožky (punčocháče). Dle typu měřicího přístroje si dotyčný buď stoupne na váhu a do obou rukou uchopí rukojeti nebo je na jeho tělo umístěno několik elektrod. Po dobu měření, které trvá několik sekund, je třeba být klidný a nehýbat se.

Po ukončení diagnostiky vyčkejte na výsledky tělesné analýzy, které by vám měl asistent důkladně vysvětlit. Jinak žádná omezení nejsou a můžete přejít k vašemu běžnému dennímu režimu. Určitě je vhodné doplnit tekutiny a v případě potřeby se normálně najíst.

Kolik to stojí

Pokud se rozhodnete pro diagnostiku těla, počítejte s částkou okolo 500 Kč za jedno měření. Cena může být nižší i vyšší. Roli hraje poskytovatel služby, lokalita, model měřicího přístroje a rozsah využitých služeb. Chcete-li z analýzy obdržet maximum informací a přesné výsledky, volte poskytovatele, který využívá novější a pokročilejší model. Nebojte si tuto informaci vyžádat předem. Snadno si zjistíte, o jaký konkrétní model jde a co všechno umí.

Závěrečné shrnutí: Odhalte složení svého těla a změňte jej k lepšímu

K čemu je znalost složení těla dobrá:

 • umožňuje zhodnocení celkového zdravotního stavu a úrovně fyzické kondice,
 • může včas odhalit různá zdravotní rizika, jejichž příčinou bývá narušená rovnováha tělesných složek, 
 • dokáže spočítat bazální metabolismus, který je nezbytný pro nastavení stravovacího režimu na míru analyzované osoby,
 • pomáhá nastavit zdravější životní styl, i co se zdravého pohybu týče,
 • nabízí možnost sledování úspěšnosti nastavených změn.

Od Bc. Monika Šaríková

Když jsem před léty studovala historii a literaturu, nenapadlo by mě, že se nakonec budu živit psaním. Jednoznačně nejradši se věnuji psaní o zdravém životním stylu. Miluji dobré jídlo, ráda vařím, ujetá jsem zejména na českou a asijskou kuchyni, zbožňuji přírodu a pohyb. Mezi mé velké sportovní lásky patří zejména běh, kolo, turistika a jóga :). Nově jsem kromě textařky také funkční trenérkou.