Tělesné měření Bodystat: Mějte své tuky, svaly i zbylé složení těla pod kontrolou

Snažíte se zhubnout, vyrýsovat postavu nebo posunout sportovní výkony? Chcete sledovat pokrok průběžně? Vyzkoušejte měření těla Bodystat, kde díky pokročilé metodě bioelektrické impedanční anylýzy během momentu zjistíte přesné složení svého těla, konkrétně množství svalů, tuku, vody a další informace. Jak přístroje Bodystat fungují a co všechno z analýzy zjistíte?

Proč je dobré znát podrobné složení svého těla

Poměrně hodně lidí se při hodnocení svého těla stále orientuje pouze podle celkové tělesné hmotnosti. Váha se následně využívá k výpočtu BMI (body mass index, česky index tělesné hmotnosti), který sděluje, zda vůči své výšce má člověk normální váhu, nebo se od stanovených norem odchyluje a jak moc. 

K orientačnímu posouzení je to dostačující, avšak téměř stejného výsledku lze dosáhnout s pomocí obyčejného zrcadla. Většina lidí by měla být schopna pouhým pohledem zhodnotit, zda mají podváhu, normální váhu, nadváhu či už trpí obezitou. Někdy má větší smysl posuzovat četnost a intenzitu pohybové aktivity, která má na složení těla a zdraví zásadní vliv, než celkovou váhu.

Co však lidé z obyčejné váhy ani zrcadla zjistit nedokáží, je přesné složení jejich těla z hlediska jednotlivých složek, jejichž poměr je důležitější než jejich součet. Ne vždy totiž hraje několik kilogramů navíc tak velkou roli jako podíl tuku, zejména toho viscerálního, který se hromadí kolem vnitřních orgánů a ve větší míře může ohrožovat zdraví. 

Problém může nastat i u osob s normální váhou, ale vyšším podílem viscerálního tuku. A naopak mnoho lidí může mít i přes mírnou nadváhu lepší složení těla než osoba s takzvanou normální váhou. 

To je také důvod, proč by profesionální tělesnou analýzu měli absolvovat nejen lidé, kteří potřebují (chtějí) zhubnout, ale jednoduše všichni. Tělesná analýza umožňuje velmi dobře vyhodnotit celkový zdravotní stav a odhalit možná zdravotní rizika (zejména ta skrytá) vyplývající z vyššího podílu tuku a podobně. 

K čemu je měření Bodystat vůbec dobré

Na trhu existují různá měřicí zařízení. Obyčejné domácí váhy sledují pouze celkovou hmotnost. K o něco lepšímu posouzení tělesného vzhledu a zdraví poslouží změření obvodu vybraných tělesných partií krejčovským metrem či měření podkožního tuku kaliperem. Pokrok nabízí domácí chytré váhy, které sice vypočítají tělesné složky, ale jejich přesnost je přinejmenším diskutabilní. 

Opravdu přesné a detailní informace nabízí tělesná analýza na profesionálních chytrých vahách, které fungují na principu biloelektrické impedanční analýzy (BIA). Nejrozšířenější  značky přístrojů na BIA jsou InBody, Tanita a Bodystat, které se využívají ve sportovních, zdravotnických a vědeckých zařízeních.

Přínosy tělesné analýzy Bodystat se odvíjí od potřeb a cílů měřené osoby. Člověku usilujícímu o úbytek váhy za účelem snížení zdravotních rizik pomáhá analýza sledovat, zda se mu to daří. Sportovcům jde většinou o přesnější zacílení tréninkového plánu, aby dosahovali lepších sportovních výkonů. Minimálně se dozvíte, jak na tom vaše tělo opravdu je a může vás to iniciovat ke změně životního stylu, který zlepší vaše zdraví, kondici i psychické nastavení.

4 hlavní přínosy tělesné analýzy:

 1. Zjištění co nejpřesnější tělesné kompozice (podíl a poměr tuku, svalů a vody).
 2. Vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu a odhalení možných zdravotních rizik.
 3. Nastavení osobního stravovacího a tréninkového plánu dle cílů měřené osoby.
 4. Efektivní pomoc při redukci tuku či nabírání svalové hmoty.

Co znamená bioelektrická impedanční analýza (BIA)

Tělesné analyzátory fungují na principu bioelektrické impedanční analýzy (Bio-electrical Impedance Analysis, BIA). Tato moderní metoda využívá k měření elektrický proud nízké intenzity, který prochází biologickými strukturami lidského těla. Z měření se dozvíte komplexní složení těla, které zahrnuje tělesný tuk, aktivní tělesnou (beztukovou, svalovou) hmotu, celkovou tělesnou vodu a další údaje.

Jaký je princip bioimpedanční analýzy

Procházející proud celým tělem měří bioelektrickou impedanci při jedné, dvou nebo čtyřech frekvencích dle typu přístroje (5 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 200 kHz). Princip metody je založen na tom, že tkáně působí jako vodiče, polovodiče nebo izolátory. Svalová tkáň je vysoce vodivá, kosterní tkáň je špatný vodič a nejodolnější je tuková tkáň. 

Hlavní výhody BIA:

 • Bezpečnost
 • Pohodlí
 • Rychlost
 • Jednoduché ovládání
 • Dostupnost

Analýza je neinvazivní, bezbolestná a zcela bezpečná. Provedené bezpečnostní testy prokázaly, že jde o vysoce bezpečná zařízení, která je možné použít i u těhotných žen. Obsluha zařízení nepotřebuje žádné extra vzdělání, znalosti či zkušenosti. Využítí nachází ve zdravotních zařízeních, výzkumných laboratořích, výživových poradnách a fitness centrech. Někteří výrobci nabízí analyzátory pro domácí použití.

Nevýhody BIA:

 • Nesmí je používat osoby s kardiostimulátorem či jiným elektronickým implantátem.
 • Přesnost měření ovlivňuje potrava a tekutiny přijaté před měřením.
 • Přesnost měření ovlivňuje pohybová aktivita prováděná před měřením. Čím intenzivnější, tím větší vliv má.
 • Není doporučeno těhotným ženám během prvního trimestru.

Jak chytré váhy Bodystat fungují

Společnost Bodystat Ltd. vyrábí měřicí přístroje Bodystat analyzující složení těla fungující na principu pokročilé bioelektrické impedance (BIA). Založena byla ve Velké Británii v roce 1990 a na český trh se jejich zařízení dodávají od roku 1999. Výhradním distributorem je česká firma Fitsport-komplex s.r.o.

4 výhody měření na Bodystat:

 • Obdržíte komplexní informace o složení svého těla: výsledná zpráva obsahuje celkovou tělesnou hmotnost, množství tělesného tuku, svalové hmoty a celkové tělesné vody, denní potřebu kalorií, rychlost metabolismu a další údaje dle modelu.
 • Přístroje se vyznačují vysokou citlivostí: hydratační rovnice u přístrojů dokáží zachytit i malé změny v přesunech tekutin mezi tkáňovými kompartmenty.
 • Možnost dlouhodobého uložení dat: díky tomu lze změny sledovat průběžně v řádu měsíců i let. K dispozici budete mít trendové grafy, analýzy srdečního rizika a zprávy o hubnutí, úbytku tuku či růstu svalové hmoty atd.
 • Je vhodný pro dospělé, dospívající i děti: nové mody měří složení těla dětem už od 6 let věku.

Co z analýzy na váze Bodystat zjistíte

Dle typu zvoleného zařízení Bodystat z analýzy zjistíte následující hodnoty (čím lepší přístroj, tím více informací:

 • Procento a hmotnost tělesného tuku
 • Procento a hmotnost aktivní tělesné hmoty
 • Procento a hmotnost celkové vody v těle
 • Hmotnost bezvodé aktivní tělesné hmoty (ATH)
 • Hodnota bazálního metabolismu (BMR)
 • BMR/hmotnost těla
 • Průměrná denní kalorická potřeba
 • Body Mass Index (BMI)
 • Poměr pas a boky
 • Procento a objem extracelulární tekutiny
 • Procento a objem intracelulární tekutiny
 • Hmota tělesných buněk
 • Body Fat Mass Index (BFMI)
 • Fat-free Mass Index (FFMI)
 • Rozsahy hodnot pro každou z výše uvedených kategorií, včetně doporučené ideální tělesné hmotnosti vypočítané na základě analýzy složení těla 

Jak tělesná analýza probíhá krok za krokem

Analýza Bodystat se provádí vleže na lehátku. Asistent obsluhující zařízení nejprve na horní a dolní končetiny přilepí vodivé elektrody, jež jsou spojené s hlavní měřicí jednotkou. Poté do zařízení vloží vaše základní osobní údaje, což jsou pohlaví, věk, výška, hmotnost, úroveň fyzické aktivity a někdy i tělesné míry (obvod pasu a boků).

Až poté spustí samotnou anylýzu, kdy vaším tělem proběhne slabý elektrický proud, který vůbec nepocítíte. Celá analýza trvá jen několik sekund. Získané informace měřicí zařízení obratem zpracuje a vy se ihned dozvíte, jak složení vašeho těla vypadá.

Aby bylo měření co nejpřesnější, je třeba dodržovat následující doporučení:

 • Asistentovi sdělte vždy přesné osobní údaje. Špatně vyplněný věk nebo výška mohou zkreslit výsledky měření.
 • Chodíte-li na měření pravidelně, vždy jej absolvujte za co nejvíce podobných podmínek (stejný den i hodina, jídlo, podobný pitný režim atd.). Nejlepší je měření provádět ráno a nalačno.
 • Před měřením nejezte 2 až 3 hodiny a nepijte cca 1 až 2 hodiny a nevěnujte se žádné sportovní aktivitě. Nepijte žádný alkohol.
 • Pokožku na částech, na které se umisťují elektrody, mějte čistou a suchou. Před měřením se nemažte tělovým ani jiným krémem.
 • Krátce před analýzou se doporučuje odskočit si na toaletu a vyprázdnit se.

Pro koho není měření Bodystat vhodné

Tělesná analýza s pomocí metody BIA není vhodná pro osoby, které mají kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát. Elektrický proud může negativníě ovlivnit fungování zařízení a měření. 

Dále se analýzu nedoporučuje provádět:

 • během nemoci nebo úrazu, pokud to lékař nevyžaduje
 • u žen během menstruačního cyklu kvůli zadržování vody v těle
 • je-li znemožněn kontakt s jednou či více z elektrod (např. ruka nebo noha sádře).

Opatrné by měly být i těhotné ženy v prvním trimestru. Zdravotní rizika nejsou známá, ale fyziologické změny, ke kterým v průběhu těhotenství dochází, by mohly výsledky měření zkreslit.

Jaké tělesné analyzátory Bodystat nabízí

Aktuálně se v nabídce pro český trh nachází tři profesionální přístroje Bodystat 1500 Touch Screen, Bodystat 1500MDD Touch Screen a Quadscan 4000 Touch Screen. Pro domácí využití značka Bodystat žádné váhy nenabízí. 

Co jednotlivé přístroje umí a kde se využívají?

 • Bodystat 1500 Touch Screen: ruční přenosný přístroj, jednofrekvenční, nenáročná obsluha, jednoduché ovládání, nejprodávanější typ je využíván především výživovými poradci, osobními trenéry a ve fitness centrech, ale také ve výzkumu a v lékařství.
 • Bodystat 1500MDD Touch Screen: ruční přenosný přístroj, dvoufrekvenční, rozšířená analýza, využívají jej výživoví poradci, osobní trenéři, fitness centra, zdravotnická a vědecká zařízení.
 • Quadscan 4000 Touch Screen: multifrekvenční, pokročilý přístroj určený pro klinické aplikace a lékařský výzkum, měření lze provádět i u lůžka v případě imobilních osob, segmentální měření. 

Srovnání přístrojů Bodystat dle měřených hodnot:

Bodystat 1500Bodystat 1500MDDQuadscan 4000
Procento a hmotnost tělesného tukuAnoAnoAno
Procento a hmotnost aktivní tělesné hmotyAnoAnoAno
Procento a hmotnost celkové vody v těleAnoAnoAno
Procento a objem extracelulární tekutinyNeAnoAno
Procento a objem intracelulární tekutinyNeAnoAno
Extracelulární tekutina/Celková tělesná voda = Nutriční indexNeNeAno
Voda v třetím prostoruNeNeAno
Hmota tělesných buněkNeNeAno
Hmotnost bezvodé aktivní tělesné hmoty (ATH)AnoAnoAno
Hodnota bazálního metabolismu (BMR)AnoAnoAno
BMR/hmotnost tělaAnoAnoAno
Průměrná denní kalorická potřebaAnoAnoAno
Body Mass Index (BMI) + normální rozsahAnoAnoAno
Poměr pas a bokyAnoAnoAno
Body Fat Mass Index (BFMI)NeAnoAno
Fat-free Mass Index (FFMI)NeAnoAno
Wellness maker (specifický poměr impedancí)*NeAnoAno
Prediction maker (specifický poměr impedancí)**NeNeAno*
Hodnoty impedance při 50 kHzAnoAnoAno
Hodnoty impedance při 5 a 50 kHzNeAnoAno
Hodnoty impedance při 5, 50, 100 a 200 kHzNeNeAno
Resistance při 50 kHzNeAnoAno
Reaktance při 50 kHzNeAnoAno
Fázový úhel při 50 kHzNeAnoAno

*Wellness Marker je specifický poměr impedancí informující o stavu buněčné kondice.

**Prediction Marker umožňuje sledování pohybu tekutiny a zdraví buněk a využívá se na jednotkách intenzivní péče nebo ke sledování lymfedému.

Zdroj: Bodystat.cz

Kam se na analýzu objednat a kolik to stojí

Tělesnou anylýzu (měření složení těla) obvykle provádí výživoví poradci, osobní trenéři, fitness centra, soukromé ordinace a zdravotnická zařízení, zejména poradny nutričních terapeutů a specialistů, dietologů, obezitologů. Čím lepší a pokročilejší přístroj má poradna k dispozici, tím více se o svém těle dozvíte, a naopak.

Cena za jedno měření se zpravidla pohybuje okolo částek 300 až 700 Kč dle poskytovatele. Některá zařízení (nutriční poradci, fitka) mohou nabízet měření zdarma jako součást jejich hlavní služby (výživové poradenství, jídelníčky, permanentka do fitka).  

Hledáte cenově dostupnou diagnostiku těla ve vašem městě?

Rezervujte si nezávaznou konzultaci s výživovým poradcem, na které získáte:

 • Diagnostiku těla na přístroji typu InBody / Tanita
 • Množství nebezpečného tuku mezi vašimi orgány
 • Kolik % tuku, svalů či kostí obsahuje vaše tělo a jaké by měly být vaše ideální hodnoty
 • Kolik potřebujete denně přijmout kalorií, abyste zhubli bez jojo efektu
 • Na kolik let se cítí vaše tělo
 • Posouzení jídelníčku a tipy, jak ho upravit, aby šla vaše váha dolů
 • Doporučení, co dělat pro lepší zdravotní stav i kondici
 • Motivaci a návrh postupu pro úspěšné a trvalé hubnutí

Závěrečné shrnutí: Díky tělesné analýze zlepšíte složení svého těla a možná budete zdravější 

 • To samozřejmě platí pouze tehdy, pokud získané informace aplikujete do svého životního stylu. Můžete si například upravit stravovací a tréninkový plán tak, abyste snáz dosáhli svých cílů, a poté můžete průběžně sledovat, zda jste zvolili správný postup, nebo je na to třeba jít úplně jinak. 
 • Díky znalosti složení svého těla můžete zaujmout opatření, kterými snížíte množství podkožního i viscerálního tuku v těle, naberete svaly, zlepšíte své sportovní výkony a snížíte riziko onemocnění. 
 • Jednoduše řečeno budete vypadat lépe, a lépe se především budete cítit.

Od Bc. Monika Šaríková

Když jsem před léty studovala historii a literaturu, nenapadlo by mě, že se nakonec budu živit psaním. Jednoznačně nejradši se věnuji psaní o zdravém životním stylu. Miluji dobré jídlo, ráda vařím, ujetá jsem zejména na českou a asijskou kuchyni, zbožňuji přírodu a pohyb. Mezi mé velké sportovní lásky patří zejména běh, kolo, turistika a jóga :). Nově jsem kromě textařky také funkční trenérkou.