InBody: Profesionální metoda tělesné analýzy, s níž zjistíte přesné složení těla 

Tělesná hmotnost zahrnuje několik složek. Rozhodující není jejich součet, ale poměr. Tyto údaje obyčejné váhy neposkytují a domácí chytré váhy nebývají nejpřesnější. Proto je lepší jednou za čas absolvovat tělesnou diagnostiku a získat přesná data na profesionálním měřícím zařízení InBody. Znalost složení těla vám umožní lépe nastavit váš dietní a tréninkový plán, abyste snáze dosáhli svých cílů. Jak analýza na InBody probíhá, kde ji provádí a kolik stojí? 

Hledáte cenově dostupnou diagnostiku těla ve vašem městě?

Rezervujte si nezávaznou konzultaci s výživovým poradcem, na které získáte:

 • Diagnostiku těla na přístroji typu InBody / Tanita
 • Množství nebezpečného tuku mezi vašimi orgány
 • Kolik % tuku, svalů či kostí obsahuje vaše tělo a jaké by měly být vaše ideální hodnoty
 • Kolik potřebujete denně přijmout kalorií, abyste zhubli bez jojo efektu
 • Na kolik let se cítí vaše tělo
 • Posouzení jídelníčku a tipy, jak ho upravit, aby šla vaše váha dolů
 • Doporučení, co dělat pro lepší zdravotní stav i kondici
 • Motivaci a návrh postupu pro úspěšné a trvalé hubnutí

Co je bioelektrická impedanční analýza a jak to funguje

Měřicí přístroje fungující na principu bioelektrické impedanční analýzy (BIA, Bio-electrical Impedance Analysis) lidé za účelem zjištění co nejpřesnějšího složení těla používají už od 60. let minulého století. 

Metoda BIA k analýze využívá pro člověka nepostřehnutelný střídavý elektrický proud nízké intenzity, který při měření prochází biologickými strukturami. Lidské tělo se přitom chová jako elektrický obvod, přičemž různé tkáně mají jiný odpor. Na základě elektrického odporu tkání (tzv. index impedance) přístroj vypočítá množství vody v těle. Tato znalost umožňuje od sebe rozlišit jednotlivé tělesné složky a vyhodnotit  je.

Oproti jiným metodám je bioelektrická impedance rychlá, bezpečná a bezbolestná. Navíc se provádí bez nutnosti vysokých nároků na vzdělání, znalosti a zkušenosti osoby obsluhující přístroj. Měřící přístroje s technologií BIA se proto velmi rychle začala používat ve zdravotních centrech, nemocnicích, výzkumných střediscích, ale taktéž i ve fitcentrech a výživových poradnách.

Je elektrický proud pro lidské tělo bezpečný?

InBody pro měření impedance používá malý střídavý proud, který byl roce 1996 v American Journal of Clinical Nutrition potvrzen jako bezpečný při aplikaci na lidském těle. InBody prošel bezpečnostními testy a mezinárodní bezpečnostní normou IEC 601-1 a byl schválen jako bezpečný přístroj i v případě používání u těhotných žen

Co je InBody a kdo ji vymyslel

Výsledky získané z prvních BIA zařízení však byly pouze přibližné a vyžadovaly následnou ruční úpravu na základě statistických hodnot. Měřicí zařízení InBody jsou založena na patentovaných technologiích DSM BIA a DSMB BIA umožňující daleko přesnější analýzu bez ohledu na pohlaví, věk či etnický původ

V současné době jsou přístroje InBody považovány za jedny z nejpřesnějších. Ve své práci je využívají nutriční terapeuti a specialisté, dietologové a lékaři, ale i výživoví specialisté a osobní trenéři, kteří chtějí svým klientům poskytovat co nejlepší služby. Jako jednu ze služeb je najdete v moderních fitness centrech.

Mimo to se přístroje InBody uplatňují v laboratořích provádějících klinické výzkumy, které se zabývají sledováním změn složení lidského těla.

Proč jsou přístroje InBody považované za nejpřesnější

Běžné BIA přístroje používají jednu frekvenci 50 kHz pro měření obsahu vody. Tato frekvence však špatně proniká skrz buněčné membrány, jež mají vysokou impedanci. Naproti tomu přístroje InBody používají několik různých vyšších i nižších frekvencí (prémiové přístroje  využívají až 8 frekvencí) a díky tomu provádí přesnější analýzu intracelulární i extracelulární vody. 

Další jejich velkou výhodou je rozdělení těla do 5 segmentů (levá a pravá ruka, levá a pravá noha a trup). Díky tomu jsou výsledky ještě přesnější. InBody nemusí využívat empirický odhad, a přesto jsou schopné díky vývoji vlastních technologií přesně zjistit složení lidského těla bez nutnosti následné korekce. Údaje z InBody nejsou ovlivněny pohlavím, věkem ani rasou a je možné měřit děti, starší osoby, osoby různého původu, ale také osoby se zvlášť velkou obezitou či vážnou nemocí.

Kdo InBody vymyslel

Stejnojmenná společnost InBody vyrábějící zařízení pro podrobnou a co nejpřesnější tělesnou analýzu, byla založena v roce 1996 na základě popudu zakladatele Dr. Kichula Cha, jemuž se v 90. letech nepozdávala nabídka dostupných měřicích zařízení a jejich omezených funkcí. 

Dr. Kichul Cha se rozhodl zdokonalit metodu BIA, vyvinout a na trh vnést přesnější přístroje. Z původně malého startupu se během několika málo následujících let rozvinula firma s celosvětovým působením. Její zařízení dnes najdeme ve více než 80 zemích po celém světě včetně České republiky.

Co je měření tělesné kompozice a jaké údaje z testu InBody získáte

Celková váha sama o sobě není indikátorem dobrého zdravotního stavu, protože nic neříká o tom, jak velký podíl zaujímají svaly, tuk a další tělesné složky. Jelikož jsou svaly těžší než tuk, může například žena vypadat lépe a být zdravější než stejně vysoká žena s o několik kilogramů nižší váhou. Velmi podobně vypadající dvě ženy mohou mít naprosto odlišné složení těla.

Důležitější je tedy správný poměr a vyváženost jednotlivých tělesných složek. To je také hlavní důvod, proč je dobré znát složení svého těla při péči o celkový zdravotní stav. 

O jaké důležité složky těla se jedná?

 • tělesná voda (vnitrobuněčná a mimobuněčná voda), 
 • beztuková hmota neboli svalovina (bílkovina), 
 • tělesný tuk,
 • minerální látky. 

V ideálním případě jsou tyto čtyři složky udržovány v rovnováze a výsledkem je zdravá osoba. Realita je bohužel opačná a velké množství lidí má tuto rovnováhu narušenou. Příčinou může být podvýživa nebo nadváha až obezita (tzn. příliš málo nebo naopak mnoho tukové tkáně v porovnání se svalovinou), ale i nedostatek minerálů v těle.

Optimální složení těla u zdravých dospělých jedinců (v %):

Základní složkyMužiŽeny
Voda62,4 %56,50 %
Minerální látky5,80 %5,30 %
Bílkoviny16,50 %15,20 %
Tělesný tuk15,30 %23 %

Zdroj: RIEGEROVÁ, J.; PŘIDALOVÁ, M.; ULBRICHOVÁ, M. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu: (příručka funkční antropologie), 2006

Co všechno lze z výsledků měření na InBody zjistit

Pokud se rozhodnete postavit se na měřicí zařízení InBody, které mimochodem trvá jen několik vteřin, obdržíte poměrně podrobné čtení týkající se vašeho těla. Dle vybraného typu zařízení se můžete dozvědět následující hodnoty:

Jaké údaje test InBody poskytuje:

 • celková tělesná hmotnost
 • množství tekutiny a míru hydratace
 • množství minerálních látek
 • množství svalové tkáně
 • množství tuku v těle
 • množství útrobního (viscerálního, nitrobřišního) tuku
 • tělesné obvody vybraných partií (krk, paže, hrudník, pas, boky, stehna)
 • BMI index
 • WHR index (waist hip ratio, poměr obvodu pasu a boků)
 • bazální metabolismus (tj. energetický výdej v klidovém stavu)
 • segmentální analýzu svalů
 • u dětí a dospívajících do 18 let percentilové grafy

Navíc, a to je velmi cenná informace, přístroj dokáže změřit množství svalové hmoty a tuku poté v pěti tělesných segmentech (zvlášť pro trup, levou a pravou paži, levou a pravou nohu). To pomáhá odhalit případně dysbalance a umožnit jejich nápravu. Velmi důležitou informací je obsah minerálních látek. Například nedostatek vitaminu D může mít za následek nízkou hustotu kostí a jejich křehkost a lámavost, protože je nezbytný k ukládání vápníku do kostí.

Spoustu informací odhalí i množství vody v těle. Kvůli zbytečnému zadržování vody může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti až o 3 kg. Nejčastějšími příčinami jsou nedostatečný pitný režim, větší množství kávy a alkoholu, častá a nadměrná konzumace sladkých a slaných potravin, ale taktéž nedostatek pohybu.

Na konci měřicího protokolu najdete osobní doporučení týkající se vaší optimální tělesné hmotnosti včetně vhodného poměru jednotlivých složek, především pak tukové a svalové hmoty.

Kdy se test InBody využívá a proč

 • Za účelem komplexní vstupní prohlídky kvůli zjištění aktuálního stavu tělesné kompozice a zdravotního stavu klienta.
 • K přesnějšímu určení bazálního (klidového) metabolismu klientů dle jejich individuálního tělesného složení a přesnějšího nastavení jídelníčku.
 • K objektivnímu monitorování změn a úspěšnosti nutričních intervencí a sledování pokroků klienta v čase ve smyslu redukce tukové tkáně a nárůstu svalové hmoty
 • K odhalení možných zdravotních rizik souvisejících s vysokým či nízkým procentem tuku, nedostatečným množstvím minerálních látek, bílkovin či vody.

Přesně naměřené tělesné obvody hrudníku, pasu, boků a stehen zejména v případě opakovaného měření dále vypovídají o tom, kde přibíráte nejvíce, a zde se jedná o tuk nebo svalovou tkáň. Dále se dozvíte, jaký je váš podíl aktivní hmoty (svaly), který významně ovlivňuje váš bazální metabolismus.

Pouhým pohledem lze přibližně vyhodnotit % tuku v těle.

Jak měření InBody probíhá

Se správným postupem provádění analýzy, aby byly výsledky maximálně přesné, by vás měl nejlépe už dopředu seznámit personál, který se vám bude věnovat. Je jedno, zda je to výživový poradce, fitness trenér nebo nutriční terapeut či lékař.

Kdy jít na analýzu

Měření v různých částech dne může být zkresleno tím, co všechno jste do okamžiku měření snědli a vypili. A jelikož to může být vždy jiné, mohou být výsledky zejména u opakovaných analýz značně odlišné. Co to znamená?

Zásadním faktorem je dodržení co nejvíce shodných podmínek při opakovaných měřeních. Pokud se tedy poprvé necháte změřit v 10 hodin dopoledne a předtím jste posnídali vajíčka a vypili sklenici čaje, měli byste to dodržet pokaždé. Nejjednodušší ale je měření provádět ráno nebo brzy dopoledne a nalačno.

Co (ne)dělat před diagnostikou

Zhruba 24 hodin před naplánovanou diagnostikou není doporučen intenzivní trénink, normální pohyb samozřejmě nevadí. Nezapomínejte na dostatečný pitný režim a příjem tekutin omezte až několik hodin před měřením. Krátce před měřením cca 2 až 3 hodiny před měřením už nejezte (nejdete-li ráno na lačno). Vyhněte se pití kávy a alkoholu před měřením. 

Dále se vyvarujte mazání mastnými krémy, co se týče chodidel a rukou. Dlaně a chodidla by měly být čisté a suché (nikdy ne mastné!), případně jen lehce navlhčené kvůli optimální vodivosti. Ideální také je, abyste cca 5 minut před měřením byli ve vzpřímené pozici. Než vstoupíte na váhu, odskočte si na toaletu, a sundejte ze svého těla všechny kovové předměty (šperky a hodinky).

Správné postavení na přístroji InBody

Vážení probíhá v oblečení, svléknout si budete muset pouze ponožky nebo punčochy. Poté se postavíte na nášlapnou desku přesně na nožní elektrody. Do obou rukou uchopíte ruční madla, abyste palci a ostatním prsty překryli všechny elektrody. 

Ruce by měly být podél těla, aniž by se dotýkaly trupu. Nohy by měly být mírně od sebe, aby se nedotýkaly v tříslech. Pokud se dotýkají, lze mezi stehna vložit izolant (stačí list papíru). Jakýkoliv kontakt mezi pažemi a trupem či nohama může výsledky méně či více zkreslit. Tuto pozici je třeba udržet po celou dobu probíhající analýzy. Ta obvykle trvá jen několik vteřin.

Výsledné hodnoty může ovlivnit:

 • okolní teplota
 • umístění elektrod
 • hydratace organismu
 • příprava kůže

Jak často opakovat měření

Někomu stačí jedno měření, aby se ujistil, že složení jeho těla je v rovnováze, a životní styl není nutně nijak razantně měnit. Většina lidí se ale na analýzu objedná, protože není se svým vzhledem a zdravím příliš spokojena. Měření je rovněž užitečné u osob, které drží redukční dietu, začali se k tomu i více hýbat, ale výsledky jsou i po několika týdnech až měsících minimální.

Tělesnou analýzu se doporučuje opakovat zejména kvůli potvrzení, že zvolený dietní či tréninkový plán funguje. Nemusí jít přitom jenom o hubnutí, ale také o nabírání svalové hmoty. Interval by neměl být zbytečně krátký ani dlouhý. U osob s vyšší počáteční hmotností může být ideálním intervalem jeden měsíc, jindy stačí kontrolní měření provádět jednou za půl roku či jednou ročně. 

Pro koho není analýza InBody vhodná

 • Test InBody se nesmí vůbec provádět u osob s implantovaným kardiostimulátorem. 
 • Analýza se nedoporučuje během nemoci či úrazu bez výslovného doporučení lékaře.
 • Měření nemusí být doporučeno ženám v prvním trimestru těhotenství. 
 • Ženám je rovněž doporučeno měření neabsolvovat při menstruačním cyklu, který ovlivňuje množství vody v těle.
 • Analýza se neprovádí ani tehdy, je-li znemožněn kontakt minimálně s jednou z elektrod (například kvůli sádře).

Jaké přístroje InBody nabízí a co umí

Nabídka měřicích přístrojů InBody je rozmanitá. Modely se liší propracováním a různě širokou nabídkou funkcí. První dva modely najdete především ve výživových poradnách a fitness centrech. Jsou vhodné i pro domácí využití. Pokročilejší modely se využívají zejména v nutričních poradnách, nemocnicích, soukromých klinikách a laboratořích. 

 • InBody 120: pro výživové poradce, trenéry a domácí použití, jeden ze základních modelů provádějící plnohodnotnou analýzu. Je lehký, přenosný a bezdrátový.
 • InBody 270: pro výživové poradce, trenéry a domácí použití, druhý základní model pro analýzu těla. Kromě základních měření počítá objem útrobního tuku, ABSI index, bazální metabolický věk a rozložení svalů a tuků v rámci celého těla.
 • InBody 370s: pro lékaře, do ambulancí, soukromých klinik, výživové poradny i fitness centra. Mimo základní funkce umí vypočítat množství tuku a svalové hmoty v různých částech těla, obvody jednotlivých partií, hmotnost buněčné hmoty či objem viscerálního tuku.
 • InBody 570: pro lékaře, do ambulancí, soukromých klinik, výživové poradny a fitness centra. Hlavní výhodou je rychlost a všestrannost. Během necelé minuty dokáže získat přesná data různého charakteru.
 • InBody S10: prémiové zařízení pro nemocnice a výzkumná centra, navrženo pro pacienty s dialýzou, imobilní pacienty a pacienty po operacích. Měření se provádí pomocí lepicích elektrod a vedle standardních hodnot měří i velikost otoků v různých částech těla.
 • InBody 770: jeden z vyšších modelů určený pro lékařské ambulance, dietologické kliniky a výzkumné laboratoře, který provádí důkladné měření a dokáže získat podrobná data o pacientově zdravotním stavu. Mimo jiné zvládá pokročilé měření obsahu vody v těle a velikosti otoků.
 • InBody 970: pro lékaře, do ambulancí, soukromých klinik. Jde o jeden z nejnovějších modelů, který zvládne měření množství tuků a svalstva v různých partiích i těla jako celku a dokáže rozpoznat i drobné tělesné změny.
 • InBody BWA: pro lékaře, do ambulancí, soukromých klinik, nejnovější model z roku 2022.

Kam se na měření InBody objednat a na co dát pozor

Měření InBody mívají jako jednu ze služeb nutriční terapeuti, výživoví specialisté, větší fitness centra i někteří osobní trenéři. Můžete se tedy zeptat svého vlastního poradce přes stravování nebo trenéra, máte-li. Jinak stačí do internetového vyhledávače napsat měření InBody Praha, Brno, Plzeň, Ostrava nebo jakékoli jiné město, které máte nejblíž. Obratem vám vyjede seznam nejbližších míst ve vašem okolí. Seznam vybraných míst najdete také zde na našich stránkách.

Při hledání centra, kde si necháte analýzu provést, se vždy zajímejte o konkrétní zařízení InBody. Čím lepší přístroj spolu s programovým vybavením k diagnostice klientů využívají, tím rozsáhlejší a přesnější data obdržíte. Například nejvyšší modely InBody 770, InBody 970, InBody S10 a BWA měří fázový úhel buněk, jehož hodnota poukazuje na celkový stav jedince. Počítejte ale s tím, že čím dražší přístroj, tím vyšší cena za analýzu.

Kolik test na InBody stojí

Cena měření se zpravidla pohybuje okolo 250 až 500 Kč za jedno měření, ale může to být samozřejmě i méně nebo více. Cena se odvíjí od vybraného poskytovatele (poradna, fitness centrum nebo zdravotnické zařízení), lokality, konkrétního přístroje a nabídky dalších souvisejících služeb. Některá fitness centra například měření na InBody nabízí zdarma, máte-li zakoupenou permanentku.

Doporučujeme si cenu analýzy na InBody předem ověřit. Máte-li zájem čistě jenom o tělesnou diagnostiku, nezapomeňte tento fakt zdůraznit při domlouvání termínu. Navazující služby (odborné výživové poradenství, jídelníček na míru, tréninkový plán apod.) nebývají v ceně analýzy a mohou se vyšplhat na tisíce.

Závěrečné shrnutí: Analýza pomáhá nastavit dietní a tréninkový plán na míru

 • Tělesná diagnostika je vskutku prospěšná věc. Může pomoci odhalit zjevné zdravotní problémy v podobě vysokého množství tělesného tuku, ale i na pohled neviditelné potíže jako třeba větší množství viscerálního tuku, zadržování vody či nedostatek minerálů. Analýza složení těla tak pomáhá nastavit zdravější životní styl. 
 • Měření ale využijí i zdraví, aktivní a sportující lidé, kteří chtějí udržovat své hlavní tělesné složky v ideálním poměru, případně tento poměr vylepšit, a například zvýšit procenta svalové hmoty na úkor tělesného tuku.

Od Bc. Monika Šaríková

Když jsem před léty studovala historii a literaturu, nenapadlo by mě, že se nakonec budu živit psaním. Jednoznačně nejradši se věnuji psaní o zdravém životním stylu. Miluji dobré jídlo, ráda vařím, ujetá jsem zejména na českou a asijskou kuchyni, zbožňuji přírodu a pohyb. Mezi mé velké sportovní lásky patří zejména běh, kolo, turistika a jóga :). Nově jsem kromě textařky také funkční trenérkou.