Co je to BMI index?

Kdo se někdy snažil o úpravu své postavy, jistě narazil na termín BMI = Body Mass Index = v češtině index tělesné hmotnosti. Tento index nám rychle ukáže, jak jsme na tom se svojí postavou. Zda jsme obézní, podvyživení nebo v normálu. Oba extrémy nesou s sebou značná rizika, co se týče zdraví. 

Obsah článku

Co je to BMI a jaké hodnoty jsou v normě?

S tímto výpočtem přišel již před více jak 150 lety belgický matematik a sociolog Lambert Adolphe Jacques Quetelet. Začal se ale brát v potaz až v 70. letech 20. století. V normě se tento index považuje v rozmezí 18,5 kg/m² – 25 kg/m². Když se bavíme o běžném člověku. U sportovců platí vše malinko jinak. O těch ale až později v článku. Pokud přejdeme do praktické části, je několik možností, jak BMI vypočítat.

Výpočty BMI

Jednoduchý výpočet

U dospělého člověka – množství tuků roste s hmotností

Hmotnost (kg) / výška² (m²) → Příklad: 85 / 1,85² = 24,84 kg/m²

 • z konkrétního příkladu výše vidíme, že BMI člověka vážícího 85 kg při výšce 1,85 m je jen tak tak v normě, poněvadž nad 25 kg/m² již člověk spadá do obezity. Určitě si říkáte, ale vždyť takto vysoký člověk s takovou průměrnou hmotností přece nemůže být obézní. Ano je tomu tak. Tento výpočet je zjednodušený a musí se brát trochu s rezervou, poněvadž tam nejsou zahrnuty ještě další faktory, které tento výpočet daleko více zpřesňují. K pokročilejším výpočtům se dostaneme níže ve článku.

U dětí a mladistvých

 • výpočet je stejný jako u dospělého člověka, ale poté se tyto hodnoty porovnávají s grafy, které odpovídají věku a pohlaví dítěte. Hraniční hodnoty jsou znázorněny v následujícím grafu pod praktickými příklady.
 • Praktický příklad 1letého dítěte:

Hmotnost (kg) / výška² (m²) Příklad: 12 / 0,85² = 16,6 kg/m²

 • Praktický příklad 5 letého dítěte:

Hmotnost (kg) / výška² (m²) Příklad: 15 / 1,2² = 10,4 kg/m²

 • Praktický příklad 12letého dítěte:

Hmotnost (kg) / výška² (m²) Příklad: 80 / 1,7² = 27,7 kg/m²

Konkrétní hodnoty z těchto praktických výpočtů jsou znázorněny v grafu. Vidíme, že
1leté dítě je se svým BMI mezi křivkami modrou a červenou (oranžový puntík). Znamená to, že je se svou hmotností vs. výškou v normě a odpovídá zhruba percentilu 40% (v překladu 40% populace dětí na světě má nižší BMI).  

Za to praktický příklad 5letého dítěte vypovídá o podvýživě, jelikož se modrý puntík pohybuje pod modrou křivkou. Z legendy grafu lze vyčíst, že modrá křivka značí percentil 5%, to znamená, že 5% dětí na celém světě má nižší hmotnost než toho z příkladu. 

No a třetí příklad je naopak 12leté dítě s BMI nad červenou křivkou (červený puntík), tudíž se solidní nadváhou. Více jak 95% dětí na světě má nižší hmotnost než toto z příkladu. Procentuální přehled hranic podvýživy a nadváhy je v následující tabulce.

Kategorie dle hmotnostiProcentuální rozsah
Obezita> 95. percentil
Nadváha85. až 95. percentil
Zdravá váha5. až 85. percentil
Podváha< 5. percentil

Podvýživa nebo nadváha by se neměla u dětí vůbec podceňovat. Už v tak nízkém věku se mohou potýkat se závažnýma onemocněníma jako vysoký krevní tlak, zvýšené riziko výskytu astmatu. 

BMI u sportovců

Když se budeme bavit o amatérských sportovcích, tak základní BMI výpočet, který jsme si popsali výše, bude orientačně sedět i na ně. Kdo v dnešní době nesportuje, když je pohyb celkem populární. Pokud se ale podíváme na profesionální sportovce, kteří pro maximalizaci svého výkonu mívají klidně i pod 5% tělesného tuku (viz. článek o tucích), tak na takové základní BMI výpočet bude krátký. Zde je již aplikovatelný a daleko přesnější výpočet ABSI.

Pokročilé výpočty 

Na začátku článku jsme si řekli, že jednoduchý výpočet BMI je pouze orientační a že záleží na více faktorech. Samozřejmě existuje celá řada přesnějších výpočtů BMI, ale některé nedokážeme spočítat doma. Pojďme se na ně podívat alespoň teoreticky.

BMI Prime 

– je výpočet BMI zaměřený na rozdílnosti etnických skupin lidí. Např. pro Asijské lidi je hranice BMI 25 daleko více riziková než pro nás Evropany. 

PI – Ponderal Index – hloubavý (podrobný) index tělesné hmotnosti

– tento index je nejvíce využitelný pro velmi malé nebo velmi vysoké lidi. Jelikož pro tyto skupiny lidí je jednoduchý BMI výpočet nejvíce nepřesný. Jednoduchý výpočet BMI počítá ve vzorci s výškou², ale tento počítá s výškou³. Tedy:

Hmotnost (kg) / výška³ (m³)

BVI – Body Volume Index – index tělesného objemu

– tento výpočet je zaměřený na další faktory, ovlivňující BMI. Nejen že bere v potaz hmotnost, výšku, ale také množství tuků, svalů, kostí, vody a jejich rozložení po těle. Dále bere v úvahu i obvod pasu a boků. Tento výpočet je velice přesný, ale doma si ho nezměříte.

ABSI – A body Shape Index – nebo-li index tvaru těla 

– jedná se rozšířený jednoduchý výpočet BMI, který do svého vzorce započítává obvod pasu, jakožto nejběžnější místo, kde se ukládá tuk. Díky tomuto výpočtu se přestávají počítat do obézní skupiny např. kulturisti, kteří často mívají nad 100 kg hmotnost, ale obvod pasu mají velice malý. 

WHR – Waist Hip Ratio – poměr pasu k bokům 

– tento výpočet jak již vyplývá z názvu vychází z poměru pasu k bokům. Je to hlavně využitelné při zjišťování množství tuků v těle, viz. podrobný článek o tucích:

TIP: Jaké je optimální procento tuku v těle?

RFM – Relative Fat Mass – relativní tuková hmotnost 

– tento výpočet je jednoduše použitelný doma a dost často nahrazuje klasický BMI výpočet. Výsledné číslo poté funguje stejně jako u klasického BMI výpočtu. Vypočítává se:

RFM = 64 − (20 × výška/obvod pasu) + (12 × pohlaví)

mužské pohlaví = 0 a ženské = 1.

Více informací o těchto přesnějších metodách naleznete na webové stránce: https://www.krabickuji.cz/clanek/bmi-podle-obvodu-pasu-i-veku

Pár čísel ohledně obezity

 1. Česká republika
 • jak jsme si řekli výše v článku, hraniční BMI mezi normálním stavem a nadváhou je hodnota 25. Průměrné BMI v naší republice je 26,9. Nad hodnotou 25 je téměř polovina můžu (47%) a o něco méně žen (33%). Je to pár let starý údaj, takže to dnes může být malinko jinak.
 1. Zbytek světa
 • jen tak pro zajímavost, nejvyšší průměrné BMI na světa má stát Nauru s 32,5 drží prvenství. V následujících tabulkách je přehled několika států pro porovnání a představu, jak si vedou. Hodnoty jsou ze světové zdravotnické organizace WHO.
Žebříček mužů
StátPrůměrné BMIPořadí ve světě
Česká republika27,825.
Nauru32,11.
USA28,511.
Velká Británie27,534.
Slovensko27,536.
Německo27,053.
Etiopie20,2189. (téměř poslední ze záznamu států)
Žebříček žen
StátPrůměrné BMIPořadí ve světě
Česká republika26,094.
Nauru32,83.
USA28,532.
Velká Británie27,159.
Slovensko26,388.
Německo25,6106.
Etiopie21,0190. (téměř poslední ze záznamu států)

Několik bodů na závěr

 • Važte se vždy ráno na lačno a nejlépe po vyprázdnění. Poté jsou čísla pro porovnání nejpřesnější.
 • BMI ukazatel je pouze orientační výpočet. Základní výpočet vůbec nebere v potaz množství a rozložení tuků v těle. Takže nebere v potaz vzhled postavy.
 • BMI je ale rychlým nástrojem pro zjištění, jak jsme na tom se svou postavou.
 • Pro měření tuků v těle doporučuji článek -> Jaké je optimální procento tuku v těle?
 • S nadváhou rostou rizika srdečních onemocnění, cukrovky, rakovin.
 • Pro správně fungující tělo je důležitý kvalitní spánek, strava, pohyb.
 • Čím je vyšší životní úroveň, tím jsou více obéznější muži než ženy. Zřejmě si muži ten blahobyt umí více užívat.
 • My muži bychom se měli zamyslet nad svým BMI. Díky přehledovým tabulkám držíme statistiku výrazně výše než naše protějšky.

Přečtěte si také

Zdroje a studie

Od Honza Pěsta

Software tester automatických převodovek co rád cvičí v posilovně a překonává sám sebe. Má rád zdravý životní styl a pohyb, proto mu nejsou články o zdraví cizí.