Typy alergií a jejich příznaky

Rozkvetlé louky, srst domácích zvířat nebo bodnutí hmyzem? Zdaleka ne jen to, nevítanou reakci organismu může způsobit skoro vše, co nás obklopuje.

Co je to alergie?

Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému na látky, se kterými se ve svém prostředí setkáváme zcela běžně. Pouze alergický organismus na ně ale reaguje, neboť je oproti nealergickému organismu nedokáže tolerovat.

Základní druhy alergií:

Alergická rýma

Alergická rýma bývá běžně označována za jedno z nejčastějších chronických onemocnění dýchacích cest. Jako startovní výstřel této nepříjemné alergické reakce fungují typicky vzdušné alergeny, tedy nepatrné částice, které se nám během dýchání zachycují v nose. Řadíme mezi ně pyly, spory plísní, fragmenty těl roztočů a jejich exkrementy, různé složky živočišných a rostlinných organismů, mouky a další rostlinné a živočišné prachy.

Sezónní i celoroční

Projevit se může jako sezónní nebo celoroční alergická rýma. Sezónní alergická rýma nás obvykle řádně potrápí v období od časného jara do pozdního podzimu. Za nejčastější zdroje pylových alergenů lze v našich končinách považovat pyly stromů, jako jsou bříza, olše nebo líska, a později pak pyly travin, obilí a plevelných rostlin. V případě celoroční alergické rýmy tělo naopak reaguje na alergeny vyskytující se po celý rok, typicky ty, se kterými se setkáváme ve vnitřním prostředí. Jedná se především o roztoče, alergeny zvířecích miláčků a plísně, nebo také alergeny pracovního prostředí.

Příznaky: Hlavními příznaky jsou svědění nosu, kýchání, vodnatá rýma, otok nosní sliznice, svědění očí, otoky víček, kožní projevy, chrapot, pálení v krku a dráždivý kašel. Zvláště u dětí pak nezřídka dochází i k bolesti hlavy, únavě, ospalosti a poruše koncentrace. Hrozí rovněž reálné riziko vzniku astmatu.

Průduškové astma

Astma je nemoc, jež má bezpočet projevů i příčin. Za zcela klasickou příčinu astmatu bývají označovány alergeny. Alergenů, které jsou schopny vyvolat astmatické potíže, existuje skutečně dlouhá řada. Zpravidla však za valnou většinou respiračních alergií stojí alergeny pylů, roztočů domácího prachu, plísní či domácích zvířat. 

Příznaky: Hlavními příznaky jsou dušnost, zejména pak ztížený výdech s příznakem hvízdavého dýchání. Běžné jsou taktéž pocity únavy a snížené výkonnosti a chronický dráždivý kašel.

Roztočová alergie

Udává se, že nejčastější alergií, která se ve střední Evropě vyskytuje, je právě alergie na roztoče. Zároveň bylo také potvrzeno, že alergie na roztoče je nejčastější vnější příčinou alergického astmatu.

Co jsou to roztoči?

Roztoči patří mezi členovce a podobají se klíšťatům. Pouhým okem je však nespatříme, neboť jsou velcí jen zhruba 0,3 milimetru. Ačkoliv existují doslova desítky tisíc druhů roztočů, nejpodstatnějšími z nich v souvislosti s alergií dýchacích cest jsou roztoči bytového prachu. Vyskytují se prakticky ve všech obývaných oblastech.

Přirozenou potravou těchto roztočů jsou lidské lupy a kožní odpad lidského těla, nejlépe se jim pak daří ve vlhkém a teplém prostředí. Potenciální alergii způsobují látky, které obsahují výměšky roztočů. Prostřednictvím nejjemnějších částeček prachu tyto výměšky inhalujeme, čímž se alergizujeme.

Příznaky: S příznaky roztočové alergie se můžeme potýkat v průběhu celého roku, nejzávažnější ale bývají zpravidla na podzim a v zimě. Vzhledem k vysoké koncentraci roztočů v postelích, na matracích, v polštářích a peřinách jsou typické především obtíže pociťované ráno hned po probuzení. Typickými příznaky jsou astma, atopický ekzém, vleklý kašel a opakované infekce dýchacích cest. Tip: Alergii na roztoče a prach lze efektivně řešit protiroztočovými lůžkovinami

Alergické reakce na jed blanokřídlého hmyzu

Také po bodnutí blanokřídlým hmyzem může nastat alergická reakce. V oblasti střední Evropy bývá nejčastější bodnutí včelou nebo vosou, vzácněji se vyskytuje napadení sršněm. Bodnutí čmelákem se považuje spíše za výjimku. Do stejné kategorie alergických reakcí bývá rovněž zahrnováno poštípání mravenci.

Po bodnutí blanokřídlým hmyzem se v místě vpichu žihadla objevuje malý svědivý a bolestivý pupen a zarudlá kůže, obojí by však mělo do několika hodin zmizet. V takovém případě se nejedná o alergii, nýbrž pouze o přirozenou reakci organismu na jed daného hmyzu. Naopak při alergické reakci na hmyzí bodnutí odpovídá organismus buďto takzvanou reakcí místní, nebo reakcí celkovou.

Příznaky: Hlavním příznakem alergické reakce místní je bolestivý rudý otok. Ten se může dále šířit a přetrvávat i několik dnů. Příznaky alergické reakce celkové jsou kopřivka, otoky kůže a sliznic, zvracení, průjem, rýma, dušnost a ztráta vědomí. V krajním případě pak může celková reakce vést až ke smrti.

Kožní alergie

Bezpochyby nejvýraznějším projevem kožní alergie je ekzém. Už během prvního roku života bývá ekzém počátečním a alarmujícím znamením silného sklonu organismu k alergii. Po ekzému se může u takto postiženého jedince začít vyvíjet astma a alergická rýma, následkem čehož vzniká mnohočetná alergie.

Prvotní příznaky se nezřídka objevují už v prvních třech měsících věku, přičemž spouštěcí příčinou ekzému bývá velmi často kravské mléko a jeho bílkoviny, dále vaječný bílek a později i další potraviny. Následně se alergie může rozšířit i na roztoče anebo pyly.

TIP: Alergie na pyl – jaké jsou příznaky a jak od nich ulevit?

Jak rozpoznat ekzém?

Ekzém mívá podobu svědivé kůže se zarudnutím, pupínky a šupinatěním suché kůže. V kloubních ohbích a na krku bývá kůže zhrubělá, celkově pak suchá. Nejhorším projevem ekzému je právě zmíněná silná svědivost kůže. Ta nutí pacienta ke škrabání, které může snadno vést až k infikování kůže. Svědění mohou zhoršovat i vnější vlivy, změny teplot, pocení, stres a kontakt s alergeny.

Příznaky: Hlavními příznaky jsou pupínky a zarudlá až rudá kůže na tvářích, čele, ale i hrudníku. V ložiscích může kůže mokvat. Tvoří se stroupky. V případě lehčí formy ekzému se příznaky objevují jen ložiskově na tvářích, v krční rýze, v loketních a podkolenních ohbích a na zápěstích. U nejtěžších forem se příznaky rozšiřují na celé tělo. Nastalý stav doprovází silná svědivost a celkově zvýšená dráždivost. Ekzém velmi nepříznivě ovlivňuje celkovou kvalitu života pacienta.

Potravinová alergie

Potravinová alergie se v současnosti stává vážným celosvětovým problémem. Téměř padesát procent všech těžkých alergických reakcí je dnes vyvoláno právě potravinovými alergeny.

S ohledem na nejrůznější reakce na potraviny se samo označení potravinová alergie užívá výhradně pro imunologické reakce. Mezi pravé potravinové alergie tak patří především alergie na kravské mléko, vejce, ryby, měkkýše a korýše, ovoce, zeleninu a ořechy. Alergická reakce zde může nastat okamžitě po požití, ale také až s odstupem několika hodin.

Příznaky: Hlavními příznaky jsou nejběžněji reakce kožní, svědění, kopřivka, otoky nebo ekzém, řidčeji pak reakce zažívacího systému, bolesti břicha, zvracení či průjem. Vyloučit nelze ani reakce dýchacích cest, rýmu, případně astma. Vůbec nejdramatičtějším potenciálním projevem potravinové alergie je celková šoková (anafylaktická) reakce, takzvaná anafylaxe.

TIP: Je lepek problém? Mýty a fakta o lepku

Pseudoalergie

Existuje však zároveň i mnoho dráždivých, toxických, pseudoalergických, či dokonce alergických reakcí na potraviny, jež nejsou vyvolány pravou alergickou reakcí. V tomto případě mluvíme o takzvaných pseudoalergiích. Příznaky pseudoalergie se často dají jen stěží rozeznat od pravé alergie. Jejich příčinou bývají přídatné látky, které v potravinářství slouží jako barviva, stabilizátory a konzervační látky.

Léková alergie

Alergie na léky je nesrovnatelně vzácnějším úkazem než potravinová alergie, o to však může být nebezpečnější. V tomto případě se jedná buď o imunologickou reakci na lékovou molekulu, anebo na látky, které vznikají přeměnou léku v organismu.

Právě tak jako u potravinové alergie, ani zde není snadné rozlišit od sebe pravou alergickou reakci a nežádoucí účinek léku, předávkování, nesnášenlivost či pseudoalergii. Obvyklejší jsou nicméně reakce neimunologické povahy. Ty se projevují nežádoucími účinky. Sem řadíme například bolesti žaludku, zvracení a průjmy při léčbě antibiotiky, nebo spavost po některých protialergických lécích.

Pravou lékovou alergii způsobují nejčastěji penicilin a jeho deriváty, protitetanové a protizáškrtové sérum, inzulin pro léčbu diabetiků a alergenové vakcíny pro léčbu alergických onemocnění.

Příznaky: Hlavními příznaky jsou kožní vyrážky, kopřivka a otoky. V krajním případě však může dojít i k anafylaktickému šoku.

Od Lukáš Konečný

Lukáš Konečný řídí strategii a rozvoj ve společnosti nanoSPACE, která se specializuje na výrobu a prodej českých nanovlákenných produktů. // Twitter | nanoSPACE