BIO loga: Jak je poznáme a co znamenají?

Dnes se pulty v marketech jen hemží produkty, které slibují tu nejlepší BIO a EKO kvalitu, nebo pasují se do role farmářských a domácích výrobků. Nenechte se zlákat těmito marketingovými triky a raději se zaměřte na skutečnou kvalitu. Tu poznáte velice jednoduše. Na obalu zboží jsou vyobrazeny loga, kterými lze opatřit pouze ty výrobky, které prokazatelně pocházejí z ekologického zemědělství. 

Díky těmto symbolům si tedy můžete být jistí, že se nejedná pouze o klamavou reklamu a líbivé řeči, nicméně každé jednotlivé logo s sebou nese jiné podmínky pro zpracovatele. Jak se v nich tedy vyznat a co jednotlivé značky znamenají? A jak je to vlastně s tou ekologickou produkcí?

Co je to BIO logo

Jedná se o viditelně vyobrazený symbol na obalu daného výrobku. Logo mohou používat pouze ti výrobci, kteří dodržují přísné ekologické zásady, prošli patřičnou certifikací a bylo jim uděleno právo své produkty takto označit. Producenti tedy musí minimálně jednou ročně projít náročnou kontrolou, od prvovýroby až po finální produkt.

Může se stát, že potravina, která má právo nést tyto symboly, nemá obal. I v tomto případě může prodejce uvádět, že se jedná o BIO produkty. K těm dostane od dodavatele certifikát, který je povinen na požádání zákazníka předkládat. 

Co všechno obnáší ekologická produkce?

Ve spojení s ekologickou produkcí nemusíme hledat pouze potraviny. Může jít také například o bavlněné oblečení, kdy právě bavlna pochází z onoho ekologického hospodářství. A co tedy takové hospodářství obnáší? 

V první řadě se jedná o správnou péči o půdu. Pole musejí být osazována pravidelně jinými plodinami dle osevního postupu, aby nedocházelo ke znehodnocování půdy. Ještě důležitější je pak, aby lány k pěstování nevznikaly na úkor kácení lesů nebo ničení jiného přirozeného prostředí. Pole oddělují remízky, které poskytují útočiště živočichům, a půda i pěstované plodiny postrádají jakákoliv uměle zpracovávaná hnojiva, pesticidy nebo jiné chemické postřiky. 

Značkou BIO může být označeno také maso. To pak pochází od zvířat, se kterými je citlivě zacházeno. Nejsou neustále dopované hormony a zbytečnými antibiotiky či steroidy. Zvířata jsou nejčastěji chována na pastvinách nebo krmena potravou z ekologického hospodářství.

Loga označující produkty ekologického hospodářství

Národní logo neboli „biozebra“

Takzvaná biozebra je zelenobílé logo s nápisem „produkt ekologického zemědělství“. Je to známka používaná u nás v České republice a právo ji nést lze uplatnit pouze na základě zákona 242/2000 Sb.

Na výrobku je také umístěn speciální číselný kód, jenž označuje konkrétní organizaci (CZ-BIO-xxx).

BIO logo Evropské unie

Zelené bio logo Evropské unie musí povinně nést každý produkt, který se v EU prodává pod značkou BIO. Jestliže se jedná o výrobky dovážené, není povinnost označení povinná, ale dobrovolná – produkty ovšem musí korespondovat s pravidly pro udělení povolení k použití. Logem EU mohou být označeny pouze takové výrobky, které obsahují více než 95 % ekologických složek.

Po logem musí být uveden také kód, který značí konkrétního výrobce. Kód začíná zkratkou státu, ve kterým byl produkt vyroben (CZ-BIO-xxx). Pod tímto kódem je ještě dodatek s větou, jenž zákazníkovi řekne, zda konkrétní složky produktu pochází z EU či nikoliv – z této informace tedy lze vyčíst, že i když byla například potravina vyrobena nebo zpracována v ČR, konkrétní suroviny mohou pocházet od jinud.

TIP: Přírodní kosmetika – šetrná k pleti i životnímu prostředí

Německé značení 

Jedná se o obdobu naší „biozebry“. Toto logo se tedy používá pouze u německých bio potravin, které jsou u tamních obyvatel velmi oblíbené a jejich produkce je zde vyšší než v ČR. Český zákazník by však tento symbol měl znát, protože německé potraviny se k nám vyváží ve velkém, a tak se s ním setkáme poměrně často.

USDA logo

USA je velký trh, kam míří plno různých potravin také od nás nebo z jiných koutů světa. Proto se s tímto logem můžeme setkat zejména u výrobků, které byly primárně učeny pro Spojené státy americké. Jestliže je potravina označena logem USDA, nemusí být v EU už značena evropským logem s listem nebo znakem konkrétní země (například českým nebo německým).

Kanadské BIO logo

S kanadským symbolem pro označení BIO potravin se u nás téměř nesetkáme. Výjimkou mohou být například tradiční javorové sirupy pocházející přímo z Kanady, nicméně většina takových potravin nese současně také USDA logo, jelikož jsou určeny primárně pro severoamerický trh.

DEMETER

Touto značkou se mohou pyšnit pouze ty nejkvalitnější potraviny, nesetkáme se s ním tedy často. Jedná se o výrobky, které nejen že pocházejí z ekologického zemědělství, ale toto zemědělství musí být zároveň také tzv. biodynamické. Získat toto logo je skutečně složité pro každého zemědělce.

PRO-BIO

Jedná se o logo svazu, do kterého se může přihlásit prakticky každý, jehož výrobky splňují podmínky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Rada svazu následně rozhodne o přijetí žadatele. Pokud žádosti vyhoví, má právo využívat logo PRO-BIO také na svých produktech.

Bioland, Soil Association, Naturland

Tato a další podobná loga různých neziskových organizací a sdružení ekologických farmářů mohou nést výrobky, které často splňují ještě přísnější podmínky, než stanovuje například Evropská unie.

Jedná se hlavně o přísnější limity pro užívání hnojiv nebo antibiotik pro zvířata, a zároveň musí být veškerá produkce v souladu s ochranou přírody i právem na důstojný život zvířat. Tyto organizace obvykle nepovolují ani žádné konzervanty a další chemické složky potravin.

Od Monika Břešťanská

Milovnice přírody, ekologie a všeho živého s vášní pro kvalitní literaturu a hudbu. Momentálně na mateřské dovolené, ale zároveň studentkou učitelství přírodopisu a českého jazyka. // Instagram