Povinné očkování u dětí

Očkování je v poslední době velice diskutované téma, které je doprovázeno množstvím fám a mýtů. Je však faktem, že se jedná o prozatím nejspolehlivější metodu, která dokáže naši civilizaci ochránit před viry a bakteriemi, které v minulosti lidstvo decimovaly. Díky nim se podařilo tyto patogeny téměř vymýtit, se smrtelně nebezpečnými pravými neštovicemi se dnes již nesetkáme a ostatní nebezpečné nemoci jsou naprostou výjimkou. Proč bychom tedy měli očkovat děti od nejútlejšího věku, s jakými vakcínami se u pediatra setkáme a co může nastat, když dítě naočkovat nenecháte?

Upozornění: článek je pouze informativního charakteru. Veškerá očkování konzultujte se svým lékařem.

Proč je očkování dětí důležité?

Jak už bylo zmíněno výše, díky očkování byly téměř vymýceny smrtelně nebezpečné nemoci jako jsou pravé neštovice, dětská obrna nebo tetanus. V případě, že se několik let nemoc nikde na světě prokazatelně neobjeví a patogen se podaří díky očkování zcela zničit, je možné očkování v některých oblastech omezit nebo zcela zrušit. Takto se nyní děje například v případě tuberkulózy, která již byla z povinných vakcín vyloučena. 

Bez povinné vakcinace, se kterou se začíná již v kojeneckém věku, by ročně na tyto nebezpečné nemoci zemřely stovky dětí a tisíce dalších by musely nejspíš celý život čelit trvalým následkům.

Co se stane, když odmítnu dítě očkovat

V České republice je některé očkování povinné a řídí se vyhláškou č. 537/2006 Sb. a její novelou z roku 2017 o očkování proti infekčním nemocem. Tyto vakcíny jsou zajištěny Ministerstvem zdravotnictví a plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Kromě toho, že matka porušuje tuto vyhlášku a vystavuje smrtelnému nebezpečí nejen své dítě, ale také okolí, nemůže neočkované dítě navštěvovat dětskou skupinu, mateřskou nebo základní školu.

Očkovat by se však nemělo v případě oslabené imunity dítěte. Pokud je dítě nachlazené či nemocné, odkládá se aktuální dávka na pozdější dobu, kdy bude opět zdravé.  

Proti kterým nemocem a jakými vakcínami se děti v ČR povinně očkují?

V případě povinných vakcín existuje v České republice takzvaný očkovací kalendář. Podle toho se vakcíny aplikují v určitém věku dítěte tak, aby je bylo možné včas přeočkovat a zároveň se co nejméně překrývaly mezi sebou. 

V současnosti se využívá kombinovaných vakcín, které působí hned proti několika nemocem. Díky tomuto „sloučení“ se dítě nemusí vystavovat příliš častému očkování. Právě kombinované vakcíny vzbuzují v odpůrcích očkování největší emoce a mají za to, že protilátky tolika nemocí nadměrně zatěžují imunitní systém dítěte a mohou způsobit vážné trvalé následky. Nic z toho ale není fakticky prokázáno a vakcíny jsou léty prověřené.

  • 9. týdnu života, 4. měsíci a 12. měsíci je dítě očkováno HEXAVAKCÍNOU. Tato vakcína chrání dítě hned proti 6 nemocem, a to proti tetanu, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, haemophilu influenzae a virové hepatitidě typu B
  • Ve 13. a 18. měsíci a po sléze mezi 5. a 6. rokem života se podává KOMBINOVANÁ VAKCÍNA proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím.
  • Další KOMBINOVANÁ VAKCÍNA se aplikuje mezi 5. a 6. rokem a jedná se o přeočkování proti černému kašli, záškrtu a tetanu.
  • Mezi 10. a 11. rokem se dítě opět přeočkuje kombinovanou vakcínou. Nyní proti dětské obrně, záškrtu, černému kašli a tetanu.

Mezi vakcíny, které jsou povinné pouze pro rizikovou skupinu dětí patří očkování proti hepatitidě typu B, které se podává v případě pozitivity matky, a to do 24 hodin od narození. Dalším je pak očkování proti tuberkulóze

Pozitiva a negativa očkování dětí

Mezi pozitiva patří rozhodně ochrana před samotnou nemocí, trvalými následky spojenými s onemocněním, nebo jeho mírnější průběh. Očkování v mnohých případech doslova zachrání dítěti život.

Negativa očkování jsou stále probíraným tématem. Tak jako každý jiný lék, má i vakcína své vedlejší účinky. Mezi ty patří horečka, bolest a zarudnutí v místě vpichu, únava a vyrážka. Ve výjimečných případech může samozřejmě dojít k vážnějším komplikacím spojeným především s již zmíněnými horečkami. V roce 1998 publikoval Andrew Wakefield v britském lékařském časopise studii, která byla nepodložená a obsahovala klamavé informace o tom, že očkování způsobuje autismus nebo astma. Následně byla tato studie stažena, nicméně přesvědčení, že očkování je odpovědné za tyto problémy přetrvává dodnes. Problémem však je zejména to, že autismus, astma či alergie se rozvíjí nebo jsou rozpoznatelné právě v rozmezí věku, kdy jsou vakcíny podávány.

Nezapomeňte na přeočkování

Po nějakém čase je potřeba některá z těchto povinných očkování opakovat, aby došlo k doplnění protilátek. Přeočkovat se musí zejména tetanus, záškrt a černý kašel. Intervaly pro opakování jsou různé, záleží na konkrétní vakcíně.

Při promeškání přeočkování tetanu, což se stává především dospělým, je nutné celou vakcinaci provést opět od začátku v několika dávkách za sebou. U dětí však v naprosté většině případů hlídá včasnou aplikaci sám pediatr nebo rodiče. 

Nepovinná očkování – proti čemu lze dítě dál očkovat?

Kromě výše zmíněných vakcín je možné dítěti podat i některé nepovinné. Mezi nejčastější a nejžádanější patří očkování proti pneumokokovým a meningokokovým infekcím, očkování proti klíšťové encefalitidě, planým neštovicím nebo rotavirům. V pozdějším věku, kolem 12.-14. roku, se u dívek provádí nepovinná vakcinace proti HPV virům, které způsobují rakovinu děložního čípku.


Přečtěte si také

Od Monika Břešťanská

Milovnice přírody, ekologie a všeho živého s vášní pro kvalitní literaturu a hudbu. Momentálně na mateřské dovolené, ale zároveň studentkou učitelství přírodopisu a českého jazyka. // Instagram