Ucháč obecný (Gyromitra esculenta)

Ucháč obecný

Dlouhou dobu byl ucháč obecný masově konzumován a v našich zemích byl skutečně atraktivní houbou. V jiných částech Evropy, kde se běžně konzumují divoké houby, byl také považován za skvělou konzumní houbu a byl všude vytrhán. U nás není atraktivní ani poživatelnou houbou, přestože se o její jedovatosti a příčinách jejího vzniku stále mluví.

V několika národech je povoleno ji prodávat s důkladným upozorněním pro potenciální zákazníky. Přibližně sto let jsou známy otravy od ucháče obecného, které zahrnuje průběh srovnatelný s poškozením falloidem (muchomůrka zelená a její příbuzní). Po 5 až 10 hodinách nečinnosti dochází k nevolnosti, dávení, migréně a v pokročilých stádiích k oběhovému kolapsu, edému mozku, žloutence a v nejzávažnějších případech k jaternímu kómatu. Jedy zůstávaly dlouho utajeny. Otravy byly zaznamenány pravidelněji ke konci vývojového období ucháče, takže se předpokládalo, že je způsobuje už hodně stará plodnice, která byla případně napadena mikroby a organismy v průběhu rozkladných procesů.

V současné době se za nejjedovatější látku, která může být příčinou otrav, považuje gyromitrin (N-methyl-N-formylhydrazon). Jedná se o nestabilní, ve vodě rozpustnou látku, která se v těle hydrolyzuje na mimořádně jedovatý methylhydrazin, který je navíc karcinogenní. Obsah gyromitrinu v plodnicích značně kolísá, při sušení a vaření, čímž se snižuje jeho obsah řádově až na jednotky či desetiny procenta prvního obsahu. Přestože příčina škodlivosti není dosud zcela jasná, nelze ucháče obecného navrhovat k využití a je třeba jej respektovat jako škodlivý organismus s možnými smrtelnými následky.

Základní charakteristika Ucháče obecného

Doba výskytuBřezen, duben, květen
Místo výskytuJehličnatý les, mýtiny — pod borovicemi
Užitná hodnotaSmrtelně jedovatá houba
Tvar třeněNeznámý
Barva třeněBílý a za chladna načervenalý
Konzistence třeně a dužninyDutá a tenkomasá křehká dužnina
Povrch třeněHladký a hrbolkatý
Povrch kloboukuHladký a jamkatý
Barva kloboukuHnědá, červená
Tvar kloboukuKulovitý — nepravidelný, mozkovitě laločnatý a dutý
VůněNevýrazná
ChuťPříjemná a nevýrazná
HymenoforJiné
PrstenNemá
PochvaNemá

Klíčové znaky Ucháče obecného

Plodnice je tvořena změněným apotheciem. Je rozdělen na dvě části – klobouk a třeň. Klobouk je 30-100 mm široký, ojediněle okrouhlý s mozkovými chlopněmi, hnědý nebo kaštanově hnědý, v některých případech ve stáří téměř tmavý, na bázi poněkud spojený se třeněm. Výtrusová vrstva je na horní straně klobouku.

Třeň je ojediněle kulovitý a dutý nebo kyjovitý, 30-80 x 20-50 mm, vmáčklý až vrásčitý. Jeho povrch je zlehka brázditý. Má bílou barvu, v chladu a vlhku rudne. Dužnina je chudá, jemná, chrupavčitá nebo voskovitá, ojediněle prázdná, bělavá. Chuť a vůně jsou půvabně houbové. Výtrusný prach je bělavý. Výtrusy jsou kulovité, 16-24 x 8-12 µm, bezbarvé, hladké, s 1-2 hladkými kapičkami na pólu.

Výskyt Ucháče obecného

Vyvíjí se (ne zrovna hojném počtu) v březnu až květnu v jehličnatých lesích, na písčitých půdách, zejména pod borovicemi. Často ji lze nalézt ve svazcích podél cest, na holé půdě nebo v zeleni a jehličí, kolem pařezů a kořenů, dále na místech, kde je dřevěný průmysl, na zbytcích kůry a ve spáleništích.

Možnost záměny

Ucháč obecný (Gyromitra esculenta) je nejvíce srovnatelný s ucháčem obrovským (Gyromitra gigas), který je častěji robustnější, vyvíjí se více pod listnatými stromy a má čepičku zbarvenou nebo je medově žlutohnědá, s nejméně žíhanými odstíny. Velikost a rozmístění kuliček ve výtrusnicích je navíc charakteristický a ucháč obrovský má nápadné výrůstky na zakončení výtrusů.

  • Také ucháč čepcovitý (Gyromitra infula) zpravidla obsahuje červenohnědý klobouk stejně jako ucháč obecný, ale vyskytuje se v době žní zpravidla ve smrkových lesích a jeho běžně prodloužený klobouk je tvořen dvěma nebo třemi špičkami. V některých rozšířeních je uváděn ucháč Bubákův (Gyromitra bubakii), ale pravděpodobně se jedná o velkoplodý druh ucháče obecného.
  • Méně zkušený houbař by si ji mohl příliš splést za smrže (třída Morchella), kteří mají klobouk důlkatý, nikoliv mozkovitý.

Recept z ucháče – nelze doporučit 🙂

I přes to, že jsou jedinci, kteří ucháče obecného snědli, silně nedoporučujeme ho sbírat nebo konzumovat!


Další druhy Ucháče

Od Petr Krauz

Amatérský sportovec se skromnými výsledky, milovník zdravé výživy a kroket s tatarkou. Mimo jiné také SEO konzultant na volné noze, majitel webu Krauzovinacestách.cz a zakladatel projektu Marketingová-Plzeň.cz // Instagram | LinkedIn | Facebook