Vyhazujete bioodpad do koše? Zkuste si z něj udělat kompost!

Víte, že každý z nás vyprodukuje přibližně 100 kg bioodpadu ročně? V České republice ještě donedávna většina bioodpadu končila ve směsném odpadu, v posledních letech se situace zlepšuje a tato poměrně cenná surovina se více využívá. Města a obce začala bioodpad shromažďovat a zpracovávat, ti z nás, kteří mají zahrádku, přidávají bioodpad do kompostu a možnost kompostovat bioodpad mají i ti, kteří zahrádku nevlastní. Mohou si totiž pořídit kompostér Bokashi.

Co je bioodpad a jak se dá využívat

Pojem bioodpad je mezi lidmi poměrně známý. Ne každý však ví, co do tohoto druhu odpadu opravdu patří a co bychom tam rozhodně dávat neměli. A jak se vůbec bioodpad dá využít?

Co patří do kompostu

Do bioodpadu kromě trávy, drobných větviček a dalších produktů zahrádky patří i zbytky z kuchyně – slupky od ovoce, zeleniny a brambor, skořápky z vajíček a ořechů, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zemina z květináčů, papírové kapesníky, ruličky od toaletního papíru, ale i trus býložravých zvířat. Do bioodpadu je možné přidávat i menší množství starého pečiva. To je ale potřeba nakrájet na malé kousky a promíchat s ostatní hmotou, aby pečivo nevytvořilo velkou plesnivějící vrstvu.

Co do bioodpadu nepatří

Na druhou stranu by se do kompostu neměly dostat zbytky živočišného původu, jako jsou maso, kosti, kůže, směsné zbytky z kuchyně, mléčné výrobky, olej z fritézy, rostliny napadené plísní nebo škůdci, exkrementy zvířat živených masem a cigaretové nedopalky.

Využití bioodpadu

Přibližně 40 % odpadu, který lidé vyprodukují, je bioodpad. Když se tento typ odpadu dostane do směsného odpadu, jsou znatelně vyšší náklady na jeho svoz i skladování, což není ekologické a příroda je více zatěžována. A přitom je možné bioodpad využít hned několika způsoby – jako hnojivo, zdroj energie, pohon vozidel i pro výrobu přírodního plastu.

Možnosti využití bioodpadu

  • domácí bioodpad se nejčastěji využívá pro výrobu kompostu, ten se přidává do zahradních substrátů jako hnojivo,
  • bioodpad zpracovávají také bioplynové stanice, které z něj vyrábějí bioplyn. Bioplyn se pak dá využít pro výrobu tepla, elektřiny nebo jako pohonná hmota,
  • inovativním způsobem využití bioodpadu je výroba bioplastu nebo biologicky rozložitelného mikroplastu, který se může přidávat do kosmetických výrobků.

TIP: BIO loga: Jak je poznáme a co znamenají?

Jak kompostovat v bytě

Možná si řeknete, že kompostování je pouze pro lidi, kteří bydlí v domečku nebo pro ty, kteří vlastní zahrádku. Toto tvrzení však vůbec není pravdivé. Kompostovat totiž můžete i v bytě, a to díky kompostéru Bokashi!

Kompostér Bokashi Organko

Bioodpad ze své domácnosti mohou zpracovávat i ti, kteří nemají zahrádku. Jednou z možností je nádoba na domácí kompost – Kokoza kompostér Bokashi Organko, který dokáže zpracovat většinu bioodpadu z domácnosti a proměnit ho na fermentovanou hmotu, která se dá použít jako hnojivo nebo urychlovač kompostu. Produktem tohoto kompostéru je také fermentační tekutina využitelná jako hnojivo i pro ekologické čištění odpadů.   

Jak správně kompostovat v kompostéru Bokashi

Do Bokashi kompostéru se přidává směs speciálních bakterií, které bioodpad fermentují. Proces je anaerobní, probíhá tedy bez přístupu vzduchu. Kuchyňské zbytky se v kompostéru prokládají vrstvou Bokashi směsi a obsah se upěchuje, aby se vytlačil vzduch. Bokashi směs zamezuje šíření zápachu a odpuzuje hmyz. Po naplnění se nádoba dva týdny neotevírá, po tuto dobu v ní probíhá tvorba fermentované hmoty. Dalším produktem kompostéru je fermentační tekutina, tu je možné odebírat již po 3 až 5 dnech od začátku plnění kompostéru. Tekutina se odebírá pomocí speciálního kohoutku umístěného ve spodní části kompostéru.

Využití hmot produkovaných kompostérem

Možná si kladete otázku, co se dá dělat s hmotou, která v kompostéru vznikne. Tato hmota má hned několik využití, stejně jako fermentační tekutina.

Fermentovaná hmota se využívá

  • jako urychlovač kompostu. Hmota se smísí s kompostem, ve kterém pak lépe probíhá tlení,
  • pro vytvoření kvalitní zeminy. Smísením se zeminou vznikne velice kvalitní zahradní substrát,
  • pro přidání do vermikompostéru, kde se spolu se žížalami podílí na tlení uloženého materiálu,
  • vhození do popelnice na bioodpad. Fermentovaná hmota zlepšuje kvalitu bioodpadu, zamezuje šíření zápachu, odpuzuje hmyz a hlodavce.

Využití fermentační tekutiny

  • naředěná tekutina se používá jako hnojivo,
  • koncentrovaná tekutina vyčistí ucpaný odpad.

Co je Bokashi směs

Bokashi metoda byla v asijském zemědělství využívána po staletí, její používání se obnovilo v 80. letech 20. století v Japonsku s cílem snížit množství chemických látek, které se v zemědělství používají. Bokashi směs obsahuje efektivní mikroorganismy, otruby, cukr nebo melasu a vodu. Tato směs slouží ke spuštění a urychlení fermentace bioodpadu, jedno balení o hmotnosti 1 kg vydrží 30 až 50 dní.

Výhody a nevýhody Bokashi kompostéru

Zpracování bioodpadu Bokashi metodou je velice ekologický postup, který umožňuje zpracovat bioodpad i domácnostem, které nemají zahrádku. Díky Bokashi směsi se kolem kompostéru nešíří zápach ani mušky. Další výhodou je to, že hmoty, které kompostér produkuje, pak mají různorodé použití.

Za nevýhodu tohoto typu kompostování je možné považovat to, že v době, kdy je nádoba plná a probíhá proces fermentace, nemáme kam bioodpad ukládat. Řešením by bylo pořízení dvou kompostérů.

TIP: Ekologické prací prášky

O společnosti Kokoza

Společnost Kokoza vznikla v roce 2010 jako společensky prospěšný podnik, který pomáhá zakládat komunitní zahrady a zelené vnitrobloky, inspiruje k městskému pěstování a kompostování, pořádá workshopy o vermikompostování a o pěstování bylinek ve městech, pracuje s místními komunitami, propojuje pěstitele, vytváří prostory pro sousedská setkávání a ve své integrační dílně zaměstnává znevýhodněné lidi. Společnost Kokoza je vítězem soutěže Social Business Idea.

Od Milena Snopovská

Studuji marketing, baví mě psát, vařit, cestovat a sportovat na rekreační úrovni (cyklistika, běžky, běhání, plavání a spoustu dalších). Nejraději mám chvíle strávené se svým bíglem Francisem.