Psychické týrání – najděte pomoc co nejdříve

Je ve vašem okolí osoba, která vás neustále ponižuje? Bojíte se jí postavit? Cítíte se špatně v její přítomnosti? Pokud se v této situaci vyskytujete delší dobu, možná jste obětí psychického týrání. 

Co je to psychické týrání?

Psychické týrání je forma ubližování druhé osobě a zahrnuje spoustu druhů chování. Můžeme se setkat s nadměrným křikem a nadávkami. Týraný jedinec bývá často ponižován, shazován nebo zastrašován. Mezi projevy psychického týrání patří i nadměrná kontrola a zakazování styku s přáteli, rodinou či vycházení z domu. Dále může jít také o ignorování či vylučování z kolektivu. Narozdíl od fyzického násilí jde psychické násilí hůře identifikovat. Přeci jen modřiny a šrámy na duši nejsou vidět. Důležitým znakem psychického týrání je delší trvání a pevně rozdělené role oběti a násilníka. 

Kdo je to psychický tyran?

Bylo by až příliš jednoduché, kdyby existoval přesný prototyp psychického tyrana. Takový prototyp ale neexistuje. Tyranem či násilníkem může být téměř kdokoliv. Jak tedy ale poznat, že jste s ním v kontaktu? Nejspíše to bude člověk, který vás potřebuje mít neustále pod svou kontrolou. Vaše závislá pozice či strach, mu dělá dobře. Velmi lehce ho rozlobíte. Jste pro něj hromosvodem, na kterém si může vybít svůj vztek. Jeho jednání vám bude často ubližovat. Bude se proti vám stavět do nadřízené pozice a ponižovat vás. 

TIP: Jak na zklidnění psychiky

Kde se můžeme setkat s psychickým týráním?

Neexistuje jen jedno prostředí, ve kterém se psychické týrání vyskytuje. Můžeme na něj narazit téměř kdekoliv. Za prvé může být součástí domácího násilí, k němuž dochází mezi blízkými osobami. Objevuje se převážně doma, takže je skryté před zraky ostatních. Patří sem násilí mezi partnery, ale i týrání dítěte rodičem. Můžeme se také setkat s ubližováním seniorům či týrání rodičů dítětem. 

Dále lze na psychické násilí narazit ve školním prostředí. Bývá součástí šikany, která probíhá mezi žáky dané třídy či dané školy. Například může jít právě o již zmíněné vyčleňování z kolektivu či posmívání se před spolužáky. Psychické násilí ale nemusí probíhat jen mezi dětmi. Může se objevit také ve vztahu učitel – žák a to oboustranně.

S psychickým násilím se setkáváme i na pracovišti. Jedním z druhů je bossing, tedy forma šikany, které se dopouští nadřízený pracovník na svých podřízených. Díky tomu se snaží zvyšovat svou autoritu a dokazovat své postavení. Druhou variantou šikany na pracovišti je mobbing. V tomto případě jde o útoky skupiny proti jednotlivci. V rámci mobbingu se někdy objevuje také šikana nadřízeného svými podřízenými. 

Je zřejmé, že k psychickému týrání může dojít naprosto kdekoliv. Zkrátka na něj můžeme narazit všude, kde si utváříme vztahy s dalšími lidmi. 

Následky psychického týrání

Psychické týrání má silný negativní dopad na psychiku oběti. Oběť může vnímat vztek násilníka jako oprávněný. Své domnělé provinění si poté vyčítá a připadá si jako špatný člověk, který si jiný přístup ani nezaslouží. To může být důvodem, proč oběti ve své roli nadále setrvávají. Psychické týrání často vede k řadě psychických problémů. Mezi ně patří například deprese, úzkosti či nízké sebehodnocení. Nízké sebehodnocení nebo sebevědomí oběť svazuje a brání jí postavit se násilníkovi. 

TIP: Jak si vybrat psychoterapeuta?

Domácí násilí: Co pomáhá vztah ukončit?

Rozhodnutí o ukončení vztahu je velmi náročné. O to spíš, pokud se svého partnera bojíte. Existují výzkumy, které se tímto tématem zabývají. V rámci nich se zjišťuje, které podmínky pomáhají odejít ze vztahu, jehož součástí je domácí násilí. Za prvé je to finanční nezávislost. Pokud má oběť dostatek vlastních finančních prostředků na život bez partnera, je odchod o něco jednodušší. Důležité je také neobviňovat se za jednání svého partnera. Velký vliv na rozhodnutí má reakce okolí na nahlášení násilí. Negativní reakce a nedůvěra okolí může naopak ukončení vztahu ještě ztížit. 

Jak se bránit?Postup vypořádání se s psychickým týráním se liší podle prostředí, ve kterém se objevuje. Pro všechna prostředí ale platí jedno pravidlo. Jakmile se necítíte v nějakém vztahu dobře, okamžitě to řešte. Na začátku je jednodušší takové vztahy ukončit či problém vyřešit. Navíc tím chráníte především sebe a na to nezapomínejte! Svěřte se někomu blízkému, komu důvěřujete. Pokud máte strach o problému s blízkými mluvit, obraťte se na některou z linek důvěry. Linky důvěry nabízí anonymní telefonický kontakt a jsou dostupné nonstop. Zde vám jistě poradí, jak váš problém řešit.

Zobrazit linky důvěry dle krajů

Od Tereza Líšková

Studentka psychologie a speciální pedagogiky, která svůj volný čas tráví u knížek, dobrého jídla a seriálů. Pokud ji nenajdete doma, nejspíše se toulá přírodou.