Proč je důležitý smysl života – životní cíle?

Jaký má váš život smysl? To je otázka, na kterou všichni chceme znát odpověď. Odpověď neexistuje jen jedna. Hledání odpovědi je na každém z nás. K čemu je dobré ji nalézt?

Smysl života

Smysl života obsahuje to, pro co žijeme. Kam směřujeme. Proč jsme tady. Po jeho nalezení dochází ke zlepšení kvality života. Cítíme se šťastnější. Lépe zvládáme nekomfortní situace. Jsme zdravější. Překážky bereme jako výzvy, které nás posouvají dál. Za touto myšlenkou stojí známý neurolog a psychiatr Viktor E. Frankl

Frankl byl během druhé světové války umístěn do koncentračního tábora. Při pobytu si všiml jedné zajímavé věci. Vězni, kteří měli důvod přežít, lépe odolávali chorobám. Dokonce se jim v tomto nelidském prostředí lépe dařilo. Naopak vězni, kterým smysl života chyběl, umírali dříve. “Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl.”

Toto své poznání využil a založil psychoterapeutickou metodu logoterapii. V rámci ní pomáhá terapeut nalézt smysl života osobám, kteří ho sami nenalézají. Frankl tvrdí, že každý člověk disponuje základní lidskou vlastností. Touto vlastností je touha po smyslu. Pokud v našem životě nenalézáme smysl, dostáváme se do existenciálního vakua. To může vést až ke vzniku některých poruch a nemocí. Můžeme žít v blahobytu, ale bez smyslu života se stále budeme cítit prázdní.

Životní cíle

Životní cíle nám ukazují směr. Podle nich se rozhodujeme, jednáme. Zrcadlí to, kým jsme. Kým chceme být. Životní cíle by měly být naší svobodnou volbou. Jejich stanovení odráží naše hodnoty, zájmy. Odráží to, co nás naplňuje. Vidina cíle nám může pomoci překonat překážky. Dodává nám energii a sílu zdolat neočekávané situace. Překážky bereme jen jako výzvy, které nás přibližují k našemu cíli. 

TIP: Syndrom vyhoření – základní informace, fáze, příznaky a léčba

Jak si stanovit životní cíle?

  • Hledání životních cílů může být pro někoho hračka a pro jiného velký oříšek. Položte si otázku, čeho v životě chcete dosáhnout. Co je pro vás to zásadní? Všechny své myšlenky poznamenejte na papír. Cíle si můžete roztřídit do skupin podle společného znaku. Zkuste své cíle co nejvíce konkretizovat. Například místo “být šťastný” napište, co pro vás toto spojení znamená.
  1. Možná pro vás první postup není ten pravý. Sedíte na papírem a nic vás nenapadá. Nejprve si zkuste najít oblasti, které jsou pro vás důležité. Je to rodina? Cestování? Práce? Může jich být kolik chcete. Nad každou oblastí se zamyslete. Co v ní chcete dokázat? Kde chcete být za 5, 10 let? Pokud to půjde, snažte se opět psát cíle co nejkonkrétnější. Popuste uzdu své fantazie. 

U každého životního cíle se na chvilku zastavte. Přemýšlejte, jak k danému cíli můžete dojít. Stanovte si dílčí kroky, které vás k němu dovedou. Kroky by pro vás měly být dosažitelné. Pokud rádi plánujete, stanovte si ke každému kroku také deadline. V průběhu života můžete tento svůj plán aktualizovat. Možná náhodou narazíte na nový způsob, jak ke stanovenému cíli dojít. 

TIP: Osobnostní rozvoj – jaké knihy byste si měli přečíst?

U svých cílů si stanovte priority. Seřaďte je podle důležitosti. Který cíl je pro vás nejdůležitější? Který cíl můžeme prozatím odložit? Občas nelze stíhat vše, co bychom si přáli. Je lepší plnit si své sny postupně a zbytečně se nevyčerpat. Poté bychom přišli o dobrý pocit z jejich naplnění. Nebojte se časem své priority měnit. Všichni se vyvíjíme. Získáváme nové zkušenosti. Měníme své názory. Díky tomu můžeme zjistit, že některý cílů pro nás již není důležitý. Takový cíl ze svého seznamu vyřaďte. 

Od Tereza Líšková

Studentka psychologie a speciální pedagogiky, která svůj volný čas tráví u knížek, dobrého jídla a seriálů. Pokud ji nenajdete doma, nejspíše se toulá přírodou.