Prevence syndromu vyhoření a test

Každý den na vás čeká spousta úkolů. Všechny úkoly se snažíte plnit, jak nejlépe dokážete. Energie vám však dochází. Jste jen krůček od syndromu vyhoření. Jak dostat situaci pod kontrolu a syndromu vyhoření se vyhnout? A jak probíhá jeho diagnostika syndromu vyhoření?

Příčiny syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření, někdy také označovaný jako burn-out syndrom, je stav silné demotivace. Dochází ke snížení či úplné ztrátě zájmu o nějakou činnost a pocitu vyčerpání. Častou příčinou syndromu vyhoření je dlouhodobé vystavení zátěžové situaci.

Jsou to takové situace, které vyvolávají nadměrné zatížení člověka. Musíme se s nimi vyrovnávat, což nám bere mnoho energie. Pokud jsou příliš intenzivní, mohou mít negativní dopad na naše fyzické i duševní zdraví. Patří mezi ně situace, u kterých jsme nadměrně vystaveni stresu. Může jít o situace krizové, traumatické nebo konfliktní. Frustrační tolerance, neboli míra odolnosti vůči stresům, je u každého z nás odlišná.

Jak předcházet syndromu vyhoření?

Abychom předešli syndromu vyhoření, je nutné osvojit si efektivní strategie zvládání zátěžových situací. Strategie zaměřené na zvládání stresu se nazývají copingové strategie. Způsobů, jak bojovat se stresem, je mnoho.

Neexistuje jen jeden správný postup. Každému z nás vyhovuje jiná strategie. Obecně je ale důležité volit takzvané pozitivní copingové strategie. Ty se aktivně zaměřují na vyřešení problému, který stres vyvolává. Tím dochází k úspěšnému snížení dlouhodobého stresu. Oproti tomu negativní copingové strategie se zaměřují na snížení nepříjemných emocí a přináší jen krátkodobou úlevu. 

1. Vytvoření pořadí důležitosti

Každý den se na nás hrne velké množství úkolů. Nevíme co dělat dříve a skáčeme z úkolu na úkol. To nás stojí mnoho energie. V tu chvíli je dobré se zastavit a nad úkoly se zamyslet. Který z úkolů nesnese odkladu? Který z úkolů není nutné řešit hned? Někdy se stává, že na relativně nedůležitý úkol plýtváme zbytečně energii. Tu potřebujeme na řešení úkolů důležitých a dostáváme se do deficitu. Pořadí důležitosti nám pomůže si efektivně rozvrhnout energii a naplánovat celý den.

2. Vyhnutí se zbytečnému stresu

V našem životě mohou být situace, u kterých jsme zbytečně vystaveny stresu. Je dobré zamyslet se a takové situace najít. Poté můžeme vymyslet cestu, jak situaci “upravit” a tím snížit stres, který z ní plyne. Například můžeme zjistit, že každé ráno ve stresu dobíháme na autobus do práce. Pokud si nařídíme budík o 5 minut dříve, můžeme tento stres eliminovat. Vstaneme s dostatečným předstihem a tím v klidu stihneme celou naší ranní rutinu. 

3. Umět vypnout

Důležité je nastavit si hranice mezi prací a volným časem. Tyto dva světy je nutné oddělovat. Pokud pracujete z domova, může být tento úkol velmi těžký. Je dobré nastavit si svou pracovní dobu a tu dodržovat. Můžete si  nastavit upomínku, že je čas práci ukončit. Svůj volný čas nevěnujeme práci! Tento čas věnujeme našemu odreagování, své rodině… Zkuste najít aktivitu, která vám pomáhá vypnout. Tu poté pravidelně zařazujte do svého života.

4. Pohyb

Pohybové aktivity okamžitě snižují negativní účinky stresu. Pravidelná pohybová aktivita snižuje reaktivitu oběhové soustavy na psychické stresory. Tím tedy šetří naše srdce. Zároveň zaměřuje naší pozornost na konkrétní činnost. Díky tomu přestáváme myslet na zátěžovou situaci a dochází k úlevě. Při fyzické aktivitě dochází k vyplavení endorfinu – hormonu štěstí, což vede ke zlepšení naší nálady.

5. Vztahová síť

Přátelé nám poskytují podporu, pocit solidarity a porozumění. Pokud máme v okolí dostatek naplněných a kvalitních vztahů, lépe zvládáme řešení složitých situací. Stačí nám pouhé vědomí, že kolem nás je dostatek osob, které by nám mohli pomoci. Pozitivní je pro nás také sdílení, které nám umožňuje získat nový náhled na naše problémy. Zároveň od nich získáváme zpětnou vazbu o našem chování. Díky tomu se můžeme vyhnout zbytečným konfliktům, které jsou zdrojem stresu. 

6. Relaxace

Při relaxaci dochází k uvolnění svalového a duševního napětí. Zbavujeme se tak tenze, kterou pociťujeme. Zařazení jakékoliv relaxační techniky do svého dne pomáhá se soustředěním, uvolněním a zvládáním stresu. Pravidelná relaxace má pozitivní vliv i na náš spánek.

TIP: Spánková hygiena – jak na kvalitní spánek?

Diagnostika syndromu vyhoření

Pokud máte podezření, že se syndrom vyhoření týká právě vás, obraťte se na odborníka. Diagnostiku provádí psycholog na základě rozhovoru a zadaného dotazníku. Návštěvy psychologa se nemusíte bát. Zaměříte se společně na váš problém a pokusíte se nalézt ideální řešení. Můžete se obrátit na psychologa, kterého zaměstnává váš zaměstnavatel. Jiné firmy zase nabízí hrazené služby psychologa v rámci employee assistance programu. Dále je možnost nalézt psychologa pomocí internetu nebo na základě doporučení vašich známých.

Od Tereza Líšková

Studentka psychologie a speciální pedagogiky, která svůj volný čas tráví u knížek, dobrého jídla a seriálů. Pokud ji nenajdete doma, nejspíše se toulá přírodou.