Kdy se vám hodí manželská terapie a co od ní očekávat?

Trápí vás ve vašem vztahu problém, který nejste schopni s partnerem zvládnout? Možná vám pomůže manželská terapie. Ale co to vlastně je? A jak by vám mohla pomoci? 

Manželská terapie

Manželská terapie je speciální psychoterapie zaměřená na manželský pár a jeho problémy. Cílem je překonání konfliktů a krizových situací. V rámci terapie by mělo dojít k dosažení vzájemného souladu a zajištění vzájemného uspokojování potřeb obou partnerů. Jde o léčebný proces směřující k pozitivnímu ovlivnění manželského soužití. Stejné cíle má také manželské poradenství. Jak již ale z názvu vyplývá, jde spíše o poskytnutí rady, jak definovaný problém vyřešit. Některé postupy mohou být stejné v poradenství i psychoterapii.

Při manželské terapii se terapeut zaměřuje na potřeby obou partnerů. Oba partneři jsou si v rámci terapie rovni. Mají stejný prostor na vyjádření svých myšlenek, postojů, názorů. Cílem je nalézt ideální řešení pro celý pár, nikoliv jen pro jednoho z nich. Na sezení by měl být vždy přítomen celý pár. V případě heterosexuálního páru někdy bývají přítomni dva terapeuti – žena a muž. 

S jakými problémy jít do manželské terapie?

Občas se stane, že ve vztahu narazíme na potíže, které již nejsme schopni řešit sami. V takové chvíli může pomoci právě manželská terapie. V terapii můžete řešit jakýkoliv problém zatěžující váš vztah. Výhodou je bezpečný prostor a přítomnost nestranného párového terapeuta.

TIP: Jak si vybrat psychoterapeuta?

Častá témata terapie a poradenství

Je to jediný způsob řešení? Opravdu se již nedá nic dělat? Jak se důstojně rozejít a domluvit na všem potřebném?

  • Předmanželské poradenství

Hodíme se k sobě? Neděláme chybu?

  • Problémy s komunikací

Neustále se hádáme. Nejsme schopni si říct důležité věci. Jak najít společnou řeč? Jak se nebát říct, co si myslím?

  • Žárlivost

Pořád se ptá, s kým jsem byl/a. Nesmím do společnosti bez něj. Podezírá mě z

nevěry. Vadí mu/jí, když se stýkám s jinými lidmi.

TIP: Jak se zbavit žárlivosti

  • Nevěra

Podvedl/a mě, ale chci to zkusit zvládnout. Pořád ho/ji miluji. Potřebuji si o tom v klidu promluvit.

  • Manželská krize

Má náš vztah ještě smysl? Jsme na mrtvém bodě a nevíme co s tím. Jde znovu zažehnout jiskru?

TIP: Psychické příčiny nemocí – psychosomatika

První návštěva

První návštěva je vždy seznamovací. Terapeut se vám představí a seznámí vás také se základními pravidly terapie. Vaším úkolem je sdělit, co vás do terapie přivádí. Jaké problémy vás ve vašem vztahu trápí. Co problémům předcházelo. Čeho byste chtěli terapií dosáhnout. Terapeut se tak může zorientovat v problému a následně navrhnout reálné cíle terapie. Zároveň se dohodnete na dalším postupu, frekvenci setkávání a podmínkách spolupráce. 

Motivace k zahájení terapie

Aby byla terapie efektivní, musí s ní souhlasit oba partneři. Není dobré na ni svého partnera “násilím dovléct”. Pokud váš protějšek s párovou terapií nesouhlasí, můžete zkusit alespoň terapii individuální. Možná v rámci ní získáte jiný náhled na problémy, které vás v partnerském vztahu trápí. Můžete tak porozumět svým potřebám, hodnotám a přáním. Nejde ale o přímé řešení partnerské krize. Terapeut zná pouze váš náhled na problém a jeho úkolem není daný vztah hodnotit a soudit. 

TIP: Psychické týrání – najděte pomoc co nejdříve

Pozitiva terapie či poradenství

Terapie vám může pomoci efektivně vyřešit vaše partnerské problémy. Naučíte se spolu lépe komunikovat. Naslouchat druhému. Hledat řešení, která vyhovují vám oběma. Díky terapii můžete nahlédnout na problém z jiného hlediska. Terapeut není soudcem a nehodnotí, kdo má a nemá pravdu. Nemusíte se bát obvinění, že za problém můžete vy. Na způsob řešení problému si přicházíte sami za doprovodu terapeuta a nebudete tlačeni do pro vás nevyhovujících postupů.

Od Tereza Líšková

Studentka psychologie a speciální pedagogiky, která svůj volný čas tráví u knížek, dobrého jídla a seriálů. Pokud ji nenajdete doma, nejspíše se toulá přírodou.