Jak vychovávat dítě s ADHD

Máte dítě s ADHD a nevíte si s ním rady? Tápete v tom, jak k němu přistupovat? V článku vám nabídneme několik tipů, které vám mohou pomoci.

Co je to ADHD?

Jde o skupinu vývojových poruch zahrnujících kombinaci nadměrné aktivity, impulzivity a nepozornosti. Takové dítě nevydrží dlouho na jednom místě. Možná je pro něj těžké dokončovat zadané úkoly. Neznamená to ale, že je hloupé. Pouze není schopno věnovat úkolu takovou pozornost, jakou si od něj žádá. Může být impulzivní a někdy reagovat agresivně. Každé dítě s ADHD je jiné. Vysoká různorodost projevů je pro ADHD typická.

TIP: Co je to ADHD a jak k němu přistupovat?

Jaká výchova je ta správná?

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Každé dítě je originál a není tomu jinak ani u dětí s ADHD. Styl výchovy by měl vyhovovat vám a vycházet z potřeb vašeho dítěte. Zkrátka na každé dítě platí něco jiného. Vhodný přístup k dítěti ovlivňují také specifické potřeby vycházející z projevů ADHD. Jelikož jsou projevy ADHD různé, jsou různé i problémy, které z nich pramení. V článku nenajdete jednoduchý návod na výchovu vašeho dítěte. Nabídneme vám ale několik tipů, které by vám s výchovou mohly pomoci.

Základní zásady výchovy dětí s ADHD

Pro jedince s ADHD může být obtížnější osvojit si základní pravidla chování. Výchovný režim by měl být stejný ve škole i doma. Je potřeba se shodnout na tom, které chování je nežádoucí a jak postupovat v jeho nápravě. Pokud doma budete dítě za některé projevy chválit, ale ve škole mu budou vytýkány, bude akorát zmatené. Nastavte si základní plán, jak k dítěti budete přistupovat. Získá tak pocit jistoty a bude mít o co se opřít.

1. Pravidelný režim

Nastavte dítěti pravidelný režim a doržujte ho. S denní rutinou dítě seznamte, aby ji mohlo plnit podle vašeho očekávání. Bude tak vědět, co se po něm právě teď chce. Nezapomínejte ani na zařazení odpočinku a času na hraní/ fyzickou aktivitu. Není ale správné dítě přetížit s domněním, že ho tím unavíte a bude hodné. Večer volte aktivity klidnější. Dítě se uklidní a bude se mu lépe usínat. 

2. Přejetí zvýšené aktivity

Neklid, klepání nohou, vrtění se k ADHD prostě patří. Zbytečně své dítě za tyto projevy nekárejte. Pokud se například při psaní domácího úkolu neustále vrtí, nevšímejte si toho. Po splnění úkolu nechte dítě svou nahromaděnou energii přirozeně vybít. Myslete na to i při plánování denních aktivit. Třeba při dlouhé cestě autem naplánujte pauzu na protažení. 

3. Konkrétní zadání úkolu

Jedinec s ADHD může mít problém s plánováním a organizováním. Pokyny by tedy měly být spíše konkrétní. Místo “Připrav se do školy” je lepší říct “Vyčisti si zuby”, “Zabal si tašku”, “Obleč se”… Díky tomu dítě ví, co přesně po něm chcete. Vyhnete se tak zbytečnému kolapsu. Postupně si tento rituál osvojí a zvládne se do školy připravit samo. 

4. Jasná pravidla

Stanovte si jasná pravidla. I dítě s ADHD potřebuje mít nastavené hranice. Snadněji se poté zapojí do běžného života. Získá pocit jistoty. Zjistí, co je správné a co nikoliv. Pravidla, stejně jako pokyny, by měla být jasná a konkrétní. Neměla by se příliš měnit a ideálně by měla být stejná všude, kde se dítě vyskytuje.

5. Systém odměn a trestů

Zamyslete se, jaké chování po svém dítěti chcete. Které chování je žádoucí? Které nežádoucí? Na základě toho si nastavte systém, podle kterého dítě bude získávat zpětnou vazbu. Za žádoucí chování přichází odměna a za nežádoucí trest. Se systémem dítě seznamte. Systém by pro něj měl být čitelný a předvídatelný. 

Snažte se více chválit než trestat. Netrestejte dítě za projevy ADHD! Trest by měl přicházet jen po výrazně nežádoucím chování. Chování, které bylo záměrné. Děti s ADHD se z trestu špatně učí. Je potřeba jim vysvětlit, co bylo na chování špatně. Volte jiné tresty než fyzické. Můžete zvolit například ztrátu privilegií, práci nebo “time-out”. 

6. Pozitivní přístup

Rozvíjejte silné stránky vašeho dítěte. Děti s ADHD se často setkávají s kritikou. Slyší, že jsou zlobivé, špatné. To má dopad na jejich sebevědomí. Na to, jak o sobě přemýšlí. Je důležité si tento fakt uvědomit a vaším přístupem ho vykompenzovat. Přijímat ho takové, jaké je. Chválit ho za snahu i dílčí úspěchy. Všichni se potřebujeme alespoň někdy cítit úspěšní, dobří a milovaní.

7. Přiměřený přísun podnětů

Jedinec s ADHD má problém s udržením pozornosti. Jeho pozornost snadno naruší kdejaký vnější podnět. Myslete na to při tvorbě pracovního místa. Snažte se z něj odstranit nepotřebné věci ke splnění úkolu. Dítě je zároveň schopné se plně soustředit jen na jednu činnost. Tomu přizpůsobte také dětský pokojíček. Hračky by měly být ideálně uklizené, aby nenarušovaly aktivity v průběhu dne. 

8. Předvídejte problémové situace

Sledujte a přemýšlejte, za kterých situací přichází problém. Ve kterých situacích vaše dítě nejspíše selže. Snažte se takovým situacím vyhnout. Jsou situace, kterým se vyhnout nelze. Pokud je alespoň omezíte, budete spokojenější nejen vy ale i vaše dítě.

9. Nejste v tom sami

Spolupracujte s psychologem, psychiatrem, psychoterapeutem… Zkrátka s tím, kdo pomáhá vašemu dítěti. Léčba je pro jedince s ADHD klíčovým krokem na cestě ke spokojenosti v dospělém životě. Tito odborníci vám pomohou nalézt odpovědi, jak s vaším dítětem pracovat. Jak nastavit vhodný denní režim. Jak dojít k žádoucí změně chování. Nebojte se zeptat!

Od Tereza Líšková

Studentka psychologie a speciální pedagogiky, která svůj volný čas tráví u knížek, dobrého jídla a seriálů. Pokud ji nenajdete doma, nejspíše se toulá přírodou.