Cestovní pojištění: Slovníček, co se vám bude hodit

Chystáte se na dovolenou? Předtím vás možná čeká spousta zařizování, balení a příprav. Už abyste tam byli, že? Myšlenkami už ležíte na pláži či v krajině plné přírodních krás? Než ale opustíte Česko, myslete na cestovní pojištění.  Že vám někdy pojišťovací obraty nic neříkají a vlastně nevíte, co znamenají? Pojďme se na to podívat.

Proč se sjednává cestovní pojištění?

Cestovní pojištění vás kryje v okamžiku úrazu či zdravotních komplikacích v zahraničí. Můžete si ho rozšířit o pojištění zavazadel, storno zájezdu, cestování letadlem a odpovědnosti za škodu. Náklady na léčbu v cizině stoupají k statisícovým částkám.

Základní pojmy cestovního pojištění, které je dobré znát

 • Ambulantní ošetření – ošetření nevyžadující hospitalizaci v nemocnici.
 • Asistenční služba – pomoc od pojišťovny, když se zkomplikuje cesta. Pojištˇovna na základě pojistné smlouvy poskytne okamžitou pomoc asistence.
 • Evropa – všechny země v Evropě, včetně evropské části Ruska a Kavkazska. Spadají tam i Kanárské ostrovy, Madeira, Azory a státy u Středozemního moře. Ověřte si u pojišťovny, jaký je územní rozsah pojištění.

TIP: Manuál opalování – jak se opalovat

 • Jednorázové pojistné – cestovní pojištění uhradíte jednou platbou. Ta se vztahuje na celou dobu platnosti pojistky.
 • Obmyšlená osoba – osoba, které bude vyplaceno odškodné v případě smrti pojištěného.
 • Obnosové pojištění – předem stanovená částka na vyplacení pojistné události. V případě, že výše škody je vyšší, je i přesto vyplacena předem určená částka.
 • Pojistka – potvrzení od pojišťovny, že je uzavřené cestovní pojištění. Pojistka chrání před následky škod, jež vzniknou na cestách.
 • Pojistná částka – určuje se v pojistné smlouvě. Představuje maximální částku, kterou vám pojišťovna vyplatí v rámci škodné události. Doporučuje se, aby cestovní pojištění mělo uzavřené částky aspoň na pár milionu korun.
 • Pojistné – částka, kterou zaplatíte. Zaplaťte před odjezdem. Pojistka je platná od doby, kdy má pojišťovna připsanou platbu na účtě.
 • Pojistné nebezpečí – určitá situace, při které může nastat pojistná událost.
 • Pojistné plnění – částka, kterou pojišťovna vyplatí v rámci vzniku pojistné události.
 • Pojistné riziko – události, před kterými se chcete chránit. Vznikne-li pojistná událost, dostanete vyplacené odškodné podle smlouvy.
 • Pojistník – osoba, jež zaplatí za pojistku. Může a nemusí být pojištěným.
 • Pojištěný – budete vy, vztahuje se na vás pojistná smlouva. Pouze pojištěnýnárok na odškodné, pokud vznikne pojistná událost.
 • Převoz pacienta – nastane-li situace, že v místě není vhodná lékařská péče, hradí pojišťovna náklady spojené s převozem. Pojištění převozu pacienta je základ cestovního pojištění. Náklady na transport vrtulníkem a převoz tvoří vysoké částky v řádech statisíců korun.
 • Repatriace – při utrpení smrtelného zranění se pojišťovna postará o převoz těla do vlasti.
 • Spoluúčast – částka stanovena v pojistné smlouvě. Jedná se o částku, kterou uhradíte sami, pokud vznikne pojistná událost. Bývá v rozmezí 10 – 20 % z pojistné částky. Spoluúčast se nejčastěji uzavírá u pojištění storna a pojištění zavazadel.
 • Spolucestující – osoba, která cestuje s vámi a je napsána na pojistce.
 • Storno zájezdu – hodí se nejen, když je dovolená plánována značnou dobu dopředu. V případě, že neodjedete například z důvodu nemoci, nepřijdete o peníze.
 • Škodní událost – událost v zahraničí, při které vznikla škoda. Škodní událost musí spadat mezi pojištěná rizika.
 • Tabulka limitů pojistného plnění – přehled nejvyšších možných částek, jež pojišťovna vyplatí za pojistnou událost. V této tabulce najdete i spoluúčast.
 • Vznik pojistné události – událost, která je ukotvena v pojistné smlouvě. V případě vzniku zažádáte pojišťovnu o pojistné plnění.
 • Výluky z pojistného plnění – výluky jsou určené v pojistných podmínkách; na ně se nevztahuje pojistné plnění (krytí).
 • Vlast – území Česka.

Věříme, že vám tento článek přiblížil pojišťovací pojmy a máte víc jasno, jak se pojistit na dovolenou. Užijte si ji bezstarostně!

Od Vašek Brynda

Od mala se věnuje sportu, především sjezdovému lyžování a karate. Potom se zamiloval do lezení, ale uvědomil si, že mu na bříšku něco během studia na vysoké škole narostlo, a tak začal ještě běhat. Mimo to se věnuje přes čtyři roky linkbuildingu na webových stránkách jako je Testado.cz, či třeba Modio.cz a další. Hlavním cílem je dodělat školu a stát se ředitelem vesmíru.