Bezpečnost a vedlejší účinky CBD

Asi žádné látce – a ani těm přírodním – se možné nežádoucí účinky nevyhýbají. Je to dáno hlavně tím, že každý organismus reaguje na různé podněty odlišně. V některých případech jsou reakce časté či dokonce závažné, u jiných látek může jít pouze o ojedinělé a velmi mírné potíže. Jak je na tom s bezpečností a vedlejšími účinky stále populárnější CBD?

Má CBD vedlejší účinky?

Světová zdravotnická organizace vydala v roce 2018 o kanabidiolu zprávu, ve které uvádí, že CBD je uživateli obecně pozitivně tolerováno a má dobrý bezpečnostní profil. Co to znamená? Bylo to hlavně „hnacím motorem“ pro zpřístupnění CBD, změny legislativy v jednotlivých státech a uvedení kanabidiolu do povědomí lidí. I přesto, že WHO označila CBD za velmi bezpečné, nějaké vedlejší účinky se najdou. Někteří lidé (a je jich minimum), by jej dokonce neměli užívat vůbec.

Krátkodobé vedlejší účinky

Vedlejší účinky CBD mohou být dlouhodobé (přetrvávající), nebo krátkodobé (dočasné). U krátkodobých nežádoucích účinků se začnou případné obtíže projevovat velmi brzy po zahájení užívání. Zároveň však často brzy odezní a stačí, aby si organismus na novou látku zvyknul. Krátkodobé účinky mohou také přicházet ihned po požití a s postupným vyprcháváním CBD z oběhu mizet.

A co mezi tyto krátkodobé problémy patří?

  • Nízký krevní tlak, případně jeho rychlý pokles
  • Kožní vyrážka
  • Nevolnosti, někdy doprovázené také zvracením
  • Nechutenství
  • Střevní potíže
  • Únava

Dlouhodobé vedlejší účinky

CBD mohou doprovázet také vedlejší účinky dlouhodobé. Ty se bohužel neprojeví hned, ale až po delším užívání, proto si je mnoho lidí nedá ihned s kanabidiolem dohromady. CBD samo o sobě pravděpodobně žádné závažnější dlouhodobé vedlejší účinky nemá. Dle pozorování se jedná spíš o jakési „kontraindikace“ s nikotinem či některými farmaceutiky. Jedná se zejména o:

  • Výraznější změny hmotnosti, ať už hubnutí nebo přibývání
  • Oslabená imunita projevující se častějším onemocněním
  • Dlouhodobý a nevysvětlitelný pocit únavy
  • Vysoké jaterní testy

Jak snížit riziko vedlejších účinků?

Výše uvedené nežádoucí účinky souvisí zejména s léčivy na bázi CBD, které se už dnes v některých státech používají při léčbě epilepsie. Pomůže to však utvořit si lepší představu u látce také běžným uživatelům olejů, kapek, mastí nebo třeba kapslí. Bylo zjištěno, že některé způsoby aplikace CBD zvyšují riziko výskytu těchto nevítaných obtíží. Mezi ně patří například kouření či vapování CBD. Snažte se tedy těmto formám vyhnout a pořiďte si raději kvalitní konopný olej.

Problém představuje také příliš vysoká dávka. Pokud máte pocit, že vám účinky kanabidiolu spíš přitěžují, zkuste dávkování upravit a najít si svůj ideální strop. Nejlepším způsobem je začít například jednou kapkou oleje a postupně přidávat, dokud nedojdeme k optimu.

Nastat mohou i nepříjemné interakce s užívanými léky. Ty se chovají v každém organismu malinko odlišně, stejně jako CBD, proto se nedá s jistotou říct, zda je kanabidiol vhodné užívat například s vašimi léky na srdce. Jisté je, že se nevystavujete žádnému velkému nebezpečí, pokud se vám však nebude něco na vašem zdravotním stavu zdát, konzultujte užívání CBD raději s ošetřujícím lékařem. Poměrně časté kontraindikace nastávají při užívání psychofarmak jako jsou antidepresiva – zde je na místě opatrnost.

TIP na článek: Rozhovor s Cannaland: CBD trendy, výroba, obchod, edukace a zákazy

Bezpečnost kanabidiolu

Výzkumů ohledně bezpečnosti CBD bylo provedeno už nespočet. Ujistit nás o tom může nejen fakt, že je kanabidiol již užíván při léčbě poměrně závažných onemocnění jako je epilepsie, ale také řada zveřejněných studií. Například Devinsky ve své studii z roku 2018 uvádí zkoumání účinků CBD při léčbě vzácné formy epilepsie. Dospěl k závěru, že až 94 % zúčastněných snášelo kanabidiol velmi dobře. U těch zbylých se projevily krátké nevolnosti nebo změny funkce jater, což po vysazení CBD odeznělo.

Pozor na nekvalitní a kontaminované produkty

Na pozoru bychom se měli mít zejména před produkty pochybného původu a kvality. Na výrobku se nikdy nesnažte ušetřit, nicméně ani vysoká cena není občas zárukou toho, že si kupujete kvalitní produkt. Sledujte proto různá označení a raději se zaměřte i na certifikáty a jejich pravost. Volte výrobky v bio kvalitě, které obvykle podléhají náročnějším kontrolám, a neobsahují těžké kovy, zbytky pesticidů, příliš mnoho THC ani mikrobiální kontaminanty. Zajímejte se také o původ samotných rostlin, ty z Číny nebo Indie mohou být právě výše zmíněnými kontaminacemi dotčeny.

TIP: Co je to CBD a proč ho lidé tolik kupují?

Kdo by se měl užívání CBD vyhnout?

Účinky CBD nejsou samozřejmě z etických důvodů známy u těhotných a kojících žen. Existuje však ničím nepodložené přesvědčení, že kanabidiol může v rané fázi těhotenství negativně ovlivnit vývoj mozku plodu. Z tohoto důvodu se ženám, které se snaží o početí nebo jsou již těhotné, užívání CBD nedoporučuje. CBD je látka rozpustná v tucích, přechází proto do mateřského mléka a neměla by se užívat ani při kojení.

Jak je již z výše zmíněných informací patrné, měli by se produktům s obsahem CBD vyhnout lidé se zhoršenou funkcí jater. Problém může nastat i u uživatelů s nízkým krevním tlakem. Kanabidiol jej totiž obvykle ještě snižuje.

Od Monika Břešťanská

Milovnice přírody, ekologie a všeho živého s vášní pro kvalitní literaturu a hudbu. Momentálně na mateřské dovolené, ale zároveň studentkou učitelství přírodopisu a českého jazyka. // Instagram